Науково-дослідна діяльність кафедри

Кафедра проводить значну науково-дослідну роботу з комплексної наукової теми «Макроекономічна стратегія реалізації європейського вектору економічного розвитку України: концептуальні засади, виклики і протиріччя». Наукові дослідження здійснюються за такими основними напрямками: стратегія реалізації МСФЗ як напрямок розвитку національної системи бухгалтерського обліку та звітності в Україні; реформування системи державного фінансового контролю підприємств. За даними напрямками працюють наукові гуртки студентів, діють наукові семінари викладачів та аспірантів, проводяться науково-практичні конференції. Кафедра обліку та аудиту проводить підготовку науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру та докторантуру. Станом на 1 січня 2017 р. на кафедрі навчається 1 докторант і 6 аспірантів. За час існування кафедри було захищено 5 докторських та 47 кандидатських дисертацій. Важливим аспектом наукової діяльності кафедри є співпраця з провідними вітчизняними та зарубіжними вченими. Наукові зв’язки підтримуються з науковими центрами і провідними економічними університетами Донецька, Харкова, Львова, Тернополя, Чернівців, Одеси, Житомира, а також з центром реформування фінансової звітності Світового банку в рамках реалізації регіональної програми Європейського союзу «Зміцнення фінансової звітності і аудиту в країнах східного партнерства» (Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Грузія, Молдова, Україна).

Також кафедра плідно співпрацює з Комітетами Верховної Ради України, Міністерством фінансів України, Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, Науково-дослідним фінансовим інститутом при Міністерстві фінансів України, Державною казначейською службою України, Державною службою статистики України, Національним банком України, Аудиторською палатою України та Федерацією професійних бухгалтерів та аудиторів України, профільними кафедрами всіх класичних університетів України та іншими провідними науковими установами, Громадською організацією «ІФА Україна».

Професори та доценти кафедри беруть активну участь у розробці та вдосконаленні нормативно-правових актів з питань обліку, аналізу і аудиту, у експертній та консультативній роботі в державних установах та громадських організаціях. Професори кафедри Швець В.Г., Дорош Н.І., Гура Н.О. є членами редколегій фахових наукових журналів «Статистика України», «Бухгалтерський облік і аудит», «Баланс», «Фінанси України», спеціалізованих вчених рад по захисту докторських дисертацій, методологічних рад при Міністерстві фінансів України та Державному комітеті статистики України, експертних рад Вищої атестаційної комісії України, експертами Державної акредитаційної комісії.