Виховна робота

Однією із складових освітнього процесу студентів кафедри обліку та аудиту є виховна робота.

Реалізація процесу виховання студентської молоді здійснюється шляхом поєднання навчальної, наукової та виховної роботи із застосуванням принципу системності та комплексного підходу професорсько-викладацьким складом кафедри, факультету, університету та органів студентського самоврядування.

Виховна робота на кафедрі здійснюється відповідно до Плану виховної роботи кафедри, який затверджується згідно з Планом виховної роботи економічного факультету.

За кожною академічною групою закріплено куратора (2020-2021 н.р.):

                ОС «Бакалавр»

І курс – к.е.н., ас. Михальська О.Л.

ІІ курс – к.е.н., доц. Мельник Т.Г.

ІІІ курс – ас. Цибульник М.О.

ІV курс – к.е.н., доц. Фещенко Є.А.

                ОС «Магістр»

І курс – к.е.н., доц. Склярук І.П.

ІІ курс – к.е.н., доц. Дерун І.А.

 

Викладачі кафедри проводять зустрічі зі студентами, залучають їх до масових культурних та спортивних заходів, організовують зустрічі з видатними вченими та практиками-представниками провідних іноземних та національних компаній, організовують відвідування студентами театрів, музеїв, виставок тощо.

Завідувач кафедри та куратори академічних груп здійснюють постійний контроль за успішністю студентів, за відвідуванням занять, аналізують результати проміжних модульних контролів та семестрових сесій, а також дотримання правил проживання студентами у гуртожитку.

Окремим напрямом роботи професорсько-викладацького складу є залучення студентів до участі у науково-практичних конференціях, олімпіадах та конкурсах, за результатами яких студенти займають призові місця. Традиційною стала щорічна участь студентів у міжнародній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна».