Контакти

Телефонний довідник факультету:

Кімната        Міський тел.        +38 (044) Внутрішній тел.  Електронна почта
Приймальня декана 710 521-35-78 24-20  dekan_econom@univ.net.ua
Деканат денної форми навчання 208 521-35-06 24-06  decanat_econom@ukr.net
Деканат заочної форми навчання 217/2 521-35-15 65-15  decanat_econom_zf@ukr.net
Канцелярія 702 521-35-04 65–04  decanat_econom@univ.kiev.ua
Кафедри
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки 609 521-35-80 24-14  econom_teoriya@ukr.net
Міжнародної економіки та маркетингу 602 431-04-64 64-64 ieandmarketing.chair@gmail.com
Економічної кібернетики 801 431-04-58 64-58  chernyak@univ.kiev.ua
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності 811 257-34-40 24-16  kafedra_miid@ukr.net
Фінансів 410 521-32-85 24-13  lenalondon@bigmir.net
Страхування, банківської справи та ризик-менеджменту 405 521-33-96 63-96 kaf.insurence.knu@gmail.com
Обліку та аудиту 309 431-04-65 64-65  kaf_oa@ukr.net
Економіки підприємства 307 431-04-79 64-79  epef@ukr.net
Статистики та демографії 207/2 521-35-05 65-05  kaf_stat@ukr.net
Екологічного менеджменту та підприємництва 207/2 521-33-29 63-29  kafedra_ekm@ukr.net
Підприємництва 905 521-35-47 65-47 kaf_pidpr@ukr.net
Іноземних мов 1006 431-04-78 64-78  foldep@i.ua
 Підрозділи
Науковий відділ (аспірантура, докторантура) 701 521-32-27 62-27
Інформаційно-обчислювальний сектор 505 521-33-94 63-94
Консультаційний центр для абітурієнтів 407 431-04-73  64-73  
Бібліотека 114 24-51
Служби
Господарська служба навчального корпусу 208 521-35-23 65-23
Черговий на вході 102 258-49-01 24-05

Розташування навчальних корпусів: