Рубрика: Кафедра Міжнародної Економіки та Маркетингу

До уваги магістрів 1 року ОП «Бізнес-адміністрування і консультування»

Відповідно до рішень кафедри міжнародної економіки та маркетингу від 27.09.2021 (протокол №2) та Вченої ради економічного факультету від 19.10.2021 (протокол №3), 19 листопада 2021 року о 14:30 пройде конкурсний відбір претендентів на навчання на...

Захист дисертаційної роботи іноземного здобувача Карло Адамі за спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини

24 вересня 2021 року в Інституті міжнародних відносин відбувся успішний прилюдний онлайн-захист дисертації, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини Карло Адамі. Тема дисертації є надзвичайно...

Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції та суперечності розвитку світової економіки та міжнародного бізнесу» кафедри міжнародної економіки та маркетингу в рамках Міжнародного форуму EFBM’2021

В межах програми Міжнародного форуму EFBM’2021 «Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Зміни. Адаптація. Нова економіка» 29 вересня 2021 року кафедрою міжнародної економіки та маркетингу проведено Міжнародну науково-практичну конференцію «Сучасні тенденції та cуперечності розвитку світової економіки...

ЗАХИСТ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ ЗА ОП «МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА» ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ІЗ ЗАЛУЧЕННЯМ ЕКСПЕРТІВ-ПРАКТИКІВ

24 та 25 травня 2021 р. пройшов черговий захист кваліфікаційних магістерських робітза освітньою програмою «Міжнародна економіка» денної форми навчання у дистанційному режимі. На захисті були присутні члени екзаменаційної комісії: голова – д.е.н. Гайдуцький І.П....