НТСА ЕФ

Наукове товариство студентів та аспірантів економічного факультету (НТСА ЕФ) — це студентська самоврядна організація, яка:

 • активно сприяє розвитку студентської наукової діяльності;
 • пропагує наукові цінності у молодіжному середовищі;
 • організовує і проводить молодіжні наукові заходи.

Метою діяльності НТСА ЕФ є:

 • створення умов для розкриття наукового та творчого потенціалу студентів та аспірантів;
 • організація, проведення та інформування студентів про різного роду наукові події (конференції, олімпіади, семінари, розклад наукових гуртків);
 • пошук талантів, ініціатив, генерація перспективних ідей і їх безпосередня реалізація;
 • організація лекцій і семінарів за участю визначних діячів науки, відомих економістів та представників провідних компаній;
 • налагодження зв’язків з всеукраїнськими та міжнародними економічними товариствами та організаціями;
 • організаційна допомога керівництву факультету в оптимізації наукової та навчальної роботи.

Проекти НТСА ЕФ

Інтелектуально-розважальні:

 • Що?Де?Коли, Брейн-ринг — інтелектуальні ігри між однією або двома (і більше) командами відповідно на загальну ерудицію, логіку та системність мислення.
 • Дебатний клуб – організація імітаційних ігор, в яких одна з команд аргументовано доводить певну тезу, а інша – опонує їй. Метою є розвиток критичного та структурного мислення, риторичних навичок, накопичення нових знань, розвиток вміння працювати як з однодумцями так і з опонентами.
 • Бізнес клуб – організація круглих столів та лекцій з бізнесменами, видатними науковцями, представниками провідних фінансових компаній з метою обговорення актуальних економічних питань та обміну досвідом у веденні бізнесу.

Наукова діяльність:

 • Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна: Економіка». Конференція охоплює різні напрями економічної науки, які представлені відповідними секціями. Метою конференції є обговорення та пошук рішень актуальних проблем сучасної економічної науки, встановлення контактів між молодими вченими різних країн, обмін дослідницьким досвідом та публікація наукових результатів економічних досліджень.
 • Конкурс наукових робіт – НТСА ЕФ є співорганізаторами традиційного щорічного конкурсу найкращих наукових робіт студентів економічного факультету та готує за результатами конкурсу збірник кращих наукових праць студентів.
 • Кафедральні конференції – НТСА допомагає у проведенні спеціалізованих наукових конференцій, які щорічно проводяться на кафедрах економічного факультету.

Заявка на вступ до НТСА
ntsa