Аспірантура та докторантура

Економічний факультет здійснює підготовку докторів філософії (PhD програма) за спеціальностями:

051 Економіка
– мета і завдання програми
– перелік навчальних дисциплін
– проектна група

071 Облік і оподаткування
– мета і завдання програми
– перелік навчальних дисциплін
– проектна група

072 Фінанси, банківська справа та страхування
– мета і завдання програми
– перелік навчальних дисциплін
– проектна група

073 Менеджмент
– мета і завдання програми
– перелік навчальних дисциплін
– проектна група

075 Маркетинг
– мета і завдання програми
– перелік навчальних дисциплін
– проектна група

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
– мета і завдання програми
– перелік навчальних дисциплін
– проектна група

Правила прийому до аспірантури та докторантури на 2018 рік
Прийом до аспірантури
Прийом до докторантури