2018

XVI Міжнародна науково-практична конференція «Шевченківська весна 2018: Економіка»
Економічний факультет, Наукове товариство студентів та аспірантів

27-29 березня

VI Міжнародна науково-практична конференція молодих учених «Зелений бізнес: життя заради майбутнього»
Кафедра екологічного менеджменту та підприємництва

11-12 квітня

Всеукраїнська науково-практична конференція «Економічна стратегія та політика реалізації європейського вектору розвитку України: концептуальні засади, виклики та протиріччя»
Науково-дослідний сектор «Центр економічних досліджень»

20 квітня

ХVІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Конкурентоспроможність національної економіки»
Кафедра економіки підприємства

4-5 жовтня

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Мале та середнє підприємництво: проблеми і перспективи розвитку в Україні»
Кафедра підприємництва

16-17 листопада

ХІІ Міжнародна науково-практична конференція «Грудневі читання 2018»
Кафедр страхування, банківської справи та ризик-менеджменту

6-7 грудня