Всеукраїнський конкурс студ. наукових робіт «Економічна аналітика та статистика»

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 18.09.2018 р. № 1010 Київський національний університет імені Тараса Шевченка визначено як базовий заклад вищої освіти для проведення II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей за спеціалізацією «Економічна аналітика та статистика».

Метою конкурсу є стимулювання участі творчої молоді у вирішенні актуальних проблем економіко-статистичного аналізу, моделювання та прогнозування, активізація наукової  і  прикладної дослідницької роботи студентів у сфері кількісного оцінювання та моделювання соціально-економічних явищ і процесів.

Термін проведення конкурсу – жовтень 2018 р. – квітень 2019 р. Конкурс проводиться  у 2 тури:

– перший тур  –  з 1 жовтня 2018 р. до 31 січня 2019 р. у  закладах вищої освіти;

– другий тур – лютий-квітень 2019 р. у базовому закладі вищої освіти – Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Конкурсна комісія закладу вищої освіти відбирає не більше трьох наукових робіт та надсилає їх до Київського національного університету імені Тараса Шевченка не пізніше 10.02.2019 року (дата відправлення встановлюється за поштовим штемпелем).

ІІ тур Конкурсу проводитиметься у два етапи:

– перший етап (12 лютого – 12 березня 2019р.) – рецензування наукових робіт галузевою конкурсною комісією та відбір робіт для участі у підсумковій науково-практичній конференції;

– другий етап (25-26 квітня 2019р.) – підсумкова науково-практична конференція (наукова доповідь і захист робіт претендентами на перемогу).

Студенти закладів вищої освіти, наукові роботи яких за результатами першого етапу ІІ туру претендуватимуть на нагородження, будуть запрошені особисто для участі у другому етапі ІІ туру (підсумковій науково-практичній конференції), яка відбудеться у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка 25-26 квітня 2019 р.

Конкурсна робота повинна відповідати вимогам Положення про конкурс студентських наукових робіт  з галузей знань і спеціальностей, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.04. 2017 р. № 605.