Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей зі спеціалізації «Економіка та економічна політика» у 2018/2019 н.р.

Підсумки першого етапу ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації 

«Економіка та економічна політика» у 2018/2019 навчальному році.

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України № 1010 від 18.09.2018 р. та наказу Київського національного університету імені Тараса Шевченка № 971-32 від 06.11.2018 р., наказу економічного факультету № 21-32 від 11.01.2019 р. «Про проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Економіка та економічна політика» в 2018/2019 навчальному році на базі економічного факультету  28.02-01.03.2019 року відбувся перший етап ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Економіка та економічна політика».

На Конкурс надійшло 89 студентських наукових робіт із 56 ЗВОУкраїни. До складу галузевої конкурсної комісії ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Економіка та економічна політика» у 2018/2019 н.р., яку сформовано за поданнями ЗВО і затверджено наказом ректора університету № 971-32 від 6 листопада 2018 р., увійшли 28 провідних науково-педагогічних працівники з 16 ЗВО.

Рецензування кожної роботи проводилося двома незалежними членами галузевої конкурсної комісії за 100 бальною шкалою із наступним виведенням сумарного балу (максимум 200 балів) та рейтингуванням студентських наукових робіт (табл. 1.).

Taблиця 1 

Рейтинг студентських наукових робіт

№ п/п Шифр роботи Сумарний бал Рейтинг
1 ВІЛЬГЕЛЬМ ТЕЛЛЬ 195 1
2 SmartEconomics 192 2
3 місцевий розвиток 190 3
4 Галузеві проблеми 189 4
5 Цифровий світ 183 5
6 Проблеми «тіні» 180 6
7 Людський капітал 173 7
8 Світло всіх 169 8
9 Фіолетовий обрій 168 9
10 Трудова міграція 167 10
11 БЛОКЧЕЙН 165 11
12 Здорова їжа 164 12
13 БКВМ 164
14 Innov_development 163 13
15 Суперсиметрія 160 14
16 Бузок 158 15
17 Сталий розвиток 158
18 Електронна комерція 157 16
19 оцінка управління 155 17
20 Прибутковість 154 18
21 Безперервність руху 153 19
22 Інноваційний розвиток 152 20
23 Продуктивна зайнятість 151 21
24 Заробітна плата 150 22
25 ValuationLXFT 149 23
26 Ефективність 149
27 Lentus cultura 148 24
28 ГОБ 148
29 Екологічна правда 145 25
30 Титан 145
31 Монетарний індекс 143 26
32 Високотехнологічне виробництво 143
33 Міграція населення 143
34 Інноваційний інструмент 142 27
35 Річард Талер 142
36 УПІП-ГОРА 140 28
37 Функціонування ОСББ 139 29
38 VivatVivat 137 30
39 Фіскальна політика 135 31
40 Тіньова економіка 135
41 Буклет 126 32
42 Фонди-гроші 125 33
43 Український потенціал 124 34
44 Портфельні ризики 124
45 ДФВНЗНУ 122 35
46 Баланс бюджету 121 36
47 глобальний індекс 120 37
48 Перцепція 119 38
49 “MZAP” 116 39
50 Віртуальне підприємство 115 40
51 Економічне щастя 114 41
52 Березень 114
53 Публічні закупівлі 112 42
54 Світовий досвід 112
55 Неспостережувана економіка 111 43
56 ghfdlf ctvm 111
57 Розвинуте суспільство 109 44
58 Глобалізація 106 45
59 Суспільний добробут 106
60 Бізнес і суспільство 104 46
61 Весна 102 47
62 ПММВ-13 102
63 Зелений гай 101 48
64 Нерівність 101
65 Іноземний капітал 96 49
66 Інноваційна політика 94 50
67 Економіка 93 51
68 Development 93
69 капіталізація 91 52
70 Зелений кіт 90 53
71 Універсум 76 54
72 Національна економіка 57 55
73 Фарба 39 56
74 Децентралізація знято з Конкурсу
75 lucky знято з Конкурсу
76 Україна І СОТ знято з Конкурсу
77 Органічне виробництво знято з Конкурсу
78 ЕКОНОМІЧНА ЦИКЛІЧНІСТЬ знято з Конкурсу
79 Знання знято з Конкурсу
80 Майбутній професор знято з Конкурсу
81 Шовковий шлях знято з Конкурсу
82 Молоді науковці знято з Конкурсу
83 Промінь знято з Конкурсу
84 Знання-сила знято з Конкурсу
85 Картина знято з Конкурсу
86 Кактус знято з Конкурсу
87 Соціальна політика знято з Конкурсу
88 Тінь знято з Конкурсу
89 Детінізація знято з Конкурсу

На основі обговорення результатів рецензування студентських наукових робіт галузевою конкурсною комісією претендентами на перемогу у Конкурсі визначено і запрошено до участі у підсумковій науково-практичній конференції  3 квітня 2019 р. авторів 28 студентських робіт (табл. 2.), що посіли 1-24 місця в рейтингу.

Таблиця 2

Запрошені до участі в підсумковій науково-практичній конференції зі спеціалізації «Економіка та економічна політика» за підсумками першого етапу ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, яка відбудеться 3-4 квітня 2019 р.

 № з/п

П.І.П. ЗВО Назва роботи Шифр роботи Сумарний бал Рейтинг
1 Аладько Ян Юрійович КНУ імені Тараса Шевченка Інфляційне таргетування як засіб стабілізації економіки ВІЛЬГЕЛЬМ ТЕЛЛЬ 195 1
2

Кесарь Яна Петрівна,

Куниця Вікторія Сергіївна

Одеський національний університет імені

І.І. Мечникова

Роль Fintech у розвитку національних економік SmartEconomics 192 2
3 Медвідь Роман Володимирович Національний університет «Львівська політехніка» Розвиток регіональної політики України на засадах смарт-спеціалізації на прикладі Львівської області місцевий розвиток 190 3
4 Овcієнко Надія Миколаївна Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського Галузеві проблеми та перспективи розвитку пивоваріння України Галузеві проблеми 189 4
5 Петрук Віталій Вікторович Тернопільський національний економічний університет Проблема конкуруючих соціальних груп в багатих на ресурси країнах (на прикладі Іраку) Цифровий світ 183 5
6 Павлов Олексій Юрійович Київський національний університет технологій та дизайну Детінізація як стратегічне завдання розвитку національної економіки України Проблеми «тіні» 180 6
7 Кошарна Валерія Вячеславівна Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця Управління національними людським капіталом України в умовах структурно-ринкових реформ Людський капітал 173 7
8 Корніюк Надія Олександрівна Житомирський державний технологічний університет Застосування індикаторів економічної активності в неокейнсіанських моделях економічного зростання Світло всіх 169 8
9 Селівончик Олександр Анатолійович Луцький національний технічний університет Оцінка ефективності управління фінансовими правопорушеннями Фіолетовий обрій 168 9
10 Ніколаєць Олександра Юріївна Київський національний торговельно-економічний університет Зовнішня трудова міграція в Україні: виклики часу Трудова міграція 167 10
11 Рябовол Дмитро Анатолійович Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна Використання технології блокчейн у фінансовій сфері та інших сферах економіки БЛОКЧЕЙН 165 11
12 Руданецька Софія Юріївна Львівський національний аграрний університет Аналіз рівня позиціонування органічної продукції в мережі Інтернет Здорова їжа 164 12
13 Крайчак Катерина Іванівна Донецький національний університет імені Василя Стуса Статистичне забезпечення управління фінансовими результатами металургійних підприємств БКВМ 164
14 Гнідіна Валерія Сергіївна Маріупольський державний університет Особливості інноваційного розвитку країн світу в сучасних умовах Innov_development 163 13
15 Гарда Тетяна Петрівна ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» Оцінювання, аналіз та прогнозування асиметрії соціо-еколого-економічного розвитку регіону Суперсиметрія 160 14
16 Боярчук Мар’яна Іванівна ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Розвиток інтелектуального капіталу підприємства:теоретично методичні аспекти Бузок 158 15
17 Дербеньов Костянтин Олександрович Сумський  державний університет Аналіз стратегій ОТГ в контексті реалізації політики сталого розвитку

Сталий розвиток

158
18 Передерій Тетяна Сергіївна Харківський національний університет внутрішніх справ Економічна політика у сфері забезпечення безпеки електронної комерції в Україні Електронна комерція 157 16
19 Паничок Марина Юріївна Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля Оцінка ефективності управління розвитком Луганської області оцінка управління 155 17
20 Лучка Вікторія Володимирівна Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Економічне обґрунтування напрямів зростання прибутковості діяльності ПАТ “ФАРМАК” Прибутковість 154 18
21 Коваленко Єлизавета Віталіївна Запорізький національний технічний університет Міжнародна трудова міграція як фактор соціально-економічного розвитку країни Безперервність руху 153 19
22 Рафальська Ірина Володимирівна Київський національний університет технологій та дизайну Дослідження інноваційної діяльності українських підприємств Інноваційний розвиток 152 20
23 Декарчук Валентин Валентинович Уманський національний університет садівництва Напрями забезпечення продуктивної зайнятості сільського населення в Черкаській області Продуктивна зайнятість 151 21
24

Гура Ірина Степанівна,

Гура Оксана Степанівна

Луцький національний технічний університет Оцінка стимулюючої ролі заробітної плати на регіональному ринку праці Заробітна плата 150 22
25 Кабанов Олег Олександрович КНУ імені Тараса Шевченка Сценарне моделювання форм залучення прямих іноземних інвестицій за матеріалами підприємства ПАТ “Укрпластик” ValuationLXFT 149 23
26 Малинка Катерина Сергіївна Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Організація ефективного ціноутворення продукції приватного акціонерного товариства “Кондитерська фабрика “АВК” м. Дніпро” Ефективність 149
27 Біла Юлія Юріївна Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара Соціальна відповідальність як вектор удосконалення економічної політики підприємства Lentus cultura 148 24
28 Лук’янова Вікторія Олександрівна ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Гендерно-орієнтоване бюджетування ГОБ

148