Программы ГЭК

Нормативна база організації роботи ДЕК:

Програми ДЕК ОКР «Бакалавр»:

Програми ДЕК ОКР «Магістр»: