Підсумки вступної кампанії

ВСТУПНА КАМПАНІЯ 2017 РОКУ

 

 1. СТАТИСТИКА ПОДАНИХ ЗАЯВ

 

 • На ОС «Бакалавр» на базі повної загальної середньої освіти–5308 (на 5% більше, ніж у 2016 році)

Заяви подавали випускники закладів середньої освіти України:

67 заяв з конкурсним балом 200,

86 заяв надійшло від призерів Всеукраїнських олімпіад та конкурсів наукових робіт Малої академії наук.

 

 • На ОС «Магістр» –1112 (на 35% більше, ніж у 2016 році)

 

Заяви подавали випускникиКиївського національного університету імені Тараса Шевченка, а такожвипускники інших ВНЗ України та інших країн.

879 заяв випускників КНУ імені Тараса Шевченка,

233 заяви від випускників інших ВНЗ, що складає 20% від всіх поданих заяв.

Всього подано заяв на Економічний факультет – 6 420 заяв.

 

В цілому прослідковується динаміка до постійного збільшення кількості поданих заяв (табл.1)та, відповідно, кількості осіб (табл.2), які прагнуть взяти участь у конкурсі на Економічний факультет.

Таблиця 1

Динаміка кількості заяв на вступ, поданих на Економічний факультету 2016-2017 рр. 

Рік ОС «Бакалавр» ОС «Магістр» Всього
Кількість бюджетних місць Кількість поданих заяв конкурс Кількість бюджетних місць Кількість поданих заяв конкурс Кількість бюджетних місць Кількість поданих заяв
2016 215 5058 23,53 141 812 5,7 365 5870
2017 236 5308 22,49 133 1112 8,3 369 6420

  

Таблиця 2

Динаміка кількості осіб, що беруть участь у конкурсі на Економічному факультеті у 2016-2017 рр. 

Рік ОС «Бакалавр» ОС «Магістр» Всього
2016 2945 443 3388
2017 3180 475 3655

 

Абітурієнти свідомо обирають Київський національний університет імені Тараса Шевченка та Економічний факультет для здобуття якісної економічної освіти, а саме:

743 заяви мали 1 рівень пріоритету, (14% від загальної кількості заяв);

1 і 2 рівень пріоритету склали разом 1429 заяв (майже 30% від загальної кількості заяв).

Це пояснює стабільно високий конкурс на одне бюджетне місце = 22,49 осіб (табл.1). За такими освітніми програмами як «Міжнародна економіка», «Менеджмент», «Підприємництво та біржова діяльність», «Маркетинг» конкурс складав від 34 до 42 заяв на одне бюджетне місце.

По кількості заяв, поданих до Київського національного університету імені Тараса Шевченка протягом останніх років, Економічний факультет входить до ТОП-5 факультетів та інститутів (табл.3).

 

Таблиця 3

ТОП-5 факультетів та інститутів по кількості поданих заяв до Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

Факультет / Інститут ОС «Бакалавр» ОС «Магістр» Всього заяв
1 Інститут філології 8807 728 9535
2 Економічний факультет 5308 1112 6420
3 Інститут міжнародних відносин 4989 643 5632
4 Факультет інформаційних технологій 4674 389 5063
5 Юридичний факультет 3137 1806 4943

 

 

Особливістю приймальної кампанії 2017 р. на Економічному факультеті було те, що вперше було запропоновано на ОС «Магістр»  4 освітні програми спільного дипломування:

 • бізнес-адміністрування (Італія),
 • фінансові ринки та ризик-менеджмент (Чехія),
 • фінанси публічного сектору (Норвегія)
 • економіка та оцінка підприємства (бізнесу) (Польща).

  

 1. СТАТИСТИКА ЗАРАХОВАНИХ

 

На перший курс денної форми навчання за ОС «Бакалавр» у 2017 р. зараховано 394 студенти, що є найбільшим показником за останні 5 років.

 • 219осіб вчитимуться за кошти державного бюджету.
 • 9 вступників з пільгових категорій зараховані поза конкурсом.

За пільгами для дітей учасників АТО на місця державного замовлення були переведені 3 особи.

Студентами першого курсу стали найкращі випускники навчальних закладів України:

 • 7 – студентів мають конкурсний бал 200,
 • 8 – призери IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад,
 • 6 – призери ІІІ етапу конкурсу наукових робіт МАН.

 

Високий рівень конкурсних балів абітурієнтів визначив прохідний бал по освітніх програмах, що пропонував економічний факультет у 2017 р. – від 180 конкурсних балів («Бізнес статистика») до 191,75 («Міжнародна економіка»).

Абітурієнти, що продемонстрували найкращі показники при вступі на 1 курс економічного факультету у 2017 р:

ПІБ Конкурсний бал Досягнення
Кіян Анна Володимирівна 200 — диплом І ступеня переможця 4-го етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки;

-переможець конкурсу наукових робіт Малої академії наук (базовий предмет математика — диплом ІІІ ступеня).

 

Афонін Антон Олександрович 200 — переможець Малої академії наук (базовий предмет математика – диплом ІІІ ступеня).

 

Соловей Дар’я Іванівни 200 — переможець конкурсу наукових робіт Малої академії наук (базовий предмет математика – дипломи ІІ ступеня)

— 199 балів із ЗНО з математики.

 

Яловая Анастасія Олександрівна 200 — диплом ІІІ ступеня переможця 4-го етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки.

 

Джус Владислав Вікторович 200 — переможець конкурсу наукових робіт Малої академії наук (диплом ІІІ ступеня).

 

Ганбарова Діана Джаванширівна 200 — переможець Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки (диплом ІІІ ступеня).
Козуб Марини Богданівна 200 — переможець Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії (диплом І ступеня),

— призер конкурсу Малої академії наук (базовий предмет українська мова та література – диплом ІІ ступеня).

 

 

Зросла у цьому році і частка студентів, що навчатимуться за кошти фізичних і юридичних осіб – 182 особи (45%) проти 102у 2016 р.(33%). Серед цих студентів 7 обрали заочну форму навчання.

 

На 3 курс навчання на економічному факультеті у 2017 році за ОС бакалавра на базі ОКР «Молодший спеціаліст» за всіма напрямами підготовки було прийнято 88 заяв від 56 осіб (у 2016 р. було подано 81 заяву). Загалом, подали заяви випускники 27 коледжів України.

Найбільше заяв було подано на програму «Економіка підприємства» — 17 заяв на денну та 7 заяв на заочну форму навчання та «Фінанси і кредит» — 15 заяв на денну та 8 заяв на заочну форму навчання.

Серед поданих заяв найбільше (39,8 %) їх подали випускники оптико-механічного коледжу при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, 35,2 % – випускники коледжів різних регіонів України.

На третій курс денної та заочної форм навчання за ОС «Бакалавр» у 2017 р. зараховано 31студента.

 

На перший курс магістратури на економічний факультет у 2017 році за ОС «Магістр» було зараховано на:

 • бюджет134 особи, в т.ч. 3 – на заочну форму навчання;
 • контракт224 особи, в т.ч. 96 – на заочну форму навчання.

Разом: 358 осіб.

 

Кількість зарахованих з інших ВНЗ на 1 курс магістратури складає 32 особи табл. 4(10% від загальної кількості зарахованих осіб).

 

Таблиця 4

Статистика зарахованих на ОС «Магістр» з інших ВНЗ 

Назва ВНЗ Кількість зарахованих
1 Приватний  вищий навчальний заклад «Фінансово-правовий коледж» 11
2 ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 5
3 Київський національний торговельно-економічний університет 2
4 Національний університет біоресурсів і природокористування 1
5 ПНТУ імені Кондратюка 1
6 Києво-Могилянська академія 1
7 Міжрегіональна академія управління персоналом 1
8 Інститут екології, економіки та права 1
9 Львівський національний університет імені Франка 1
10 Маріупольський державний університет 1
11 Університет економіки та права «КРОК» 2
12 Дніпропетровський національний університет

імені Олеся Гончара

1
13 Донецький національний університет

імені Михайла Туган-Барановського

1
14 Приазовський державний технічний університет 1
15 Національна академія керівних кадрів культури та мистецтв 1
16 Промислово-економічний коледж НАУ 1
ВСЬОГО: 32

 

 

 1. ЗАГАЛЬНА СТАТИСТИКА ЗАРАХОВАНИХНА ОСВІТНІ СТУПЕНІ«БАКАЛАВР» ТА «МАГІСТР»

 

Зведену статистику за набором на ОС «Бакалавр» та ОС «Магістр» на Економічному факультеті у 2017 р. наведено у табл.5.

 

Таблиця 5

Зведена статистика за набором на ОС «Бакалавр» та

 ОС «Магістр» на Економічному факультеті у 2017 р. (осіб)

  Бакалавр Магістр ВСЬОГО
На базі ОКР «Молодший спеціаліст» На базі повної загальної середньої освіти
1 2 3 1+2+3
Бюджет 0 219 134 353
Контракт 31 182 224 437
Всього 31 401 358 790
Стать
Чоловіки 14 164 157 335
Жінки 17 237 201 455
Всього 31 401 358 790
Місце реєстрації
Київ 19 135 172 326
Інші міста 12 266 186 464
Всього 31 401 358 790
Гуртожиток
Потребують гуртожитку 7 214 106 328
 Кількість контрактів
Кількість контрактів 31 182 224 437

 

Склад студентів 1 курсу бакалаврату та магістратури за гендерною ознакою та місцем проживання виглядає наступним чином:

Гендерний розподіл
ОС «Бакалавр» Жінки  — 60% Чоловіки – 40 %
ОС «Магістр» Жінки – 56% Чоловіки – 44 %
За місцем проживання
ОС «Бакалавр» Київ – 32% Інші міста – 68%
ОС «Магістр» Київ – 48% Інші міста – 52%

 

Абітурієнти, які вступили на 1-й курс бакалаврату у 2017 році, представлені всіма регіонами України. Зокрема представників з м.Києва – 128 осіб (32,65 %), Київської області – 30 осіб (7,65 %), Сумської області – 18 осіб (4,59 %), Вінницької області –17 осіб (4,34 %).

Загалом у 2017 році на Економічний факультет було зараховано 790 осіб, що на 32% більше, ніж у 2016 році.

Бажаємо всім студентам Економічного факультету наснаги для втілення мрій, опанування величезного простору можливостей,творчого і духовного зростання, набуття нових знань і професійних компетенцій!

Нехай навчальний рік буде багатим на нові починання і звершення!

Економічний факультет чекає на талановиту молодь , яка прагне здобути сучасну економічну освіту!