Этапы вступительной кампании

Етапи вступної кампанії (ОС «Магістр») 

Етап

Дата

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів 01 липня
Реєстрація вступників для складання єдиного  вступного іспиту з іноземної мови

06 травня – 03 червня

(до 1800)

Складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня) здобутого за іншою спеціальністю

06 травня – 29 травня

(за визначеним графіком)

Прийом заяв і документів для осіб, які вступають на основі вступних іспитів, що проводить Університет*

17 червня – 25 червня

Прийом заяв і документів для осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту з іноземної мови та фахового вступного випробування

05 липня – 22 липня

Основна сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови або вступного іспиту з іноземної мови в Університеті

01 липня

Проведення Університетом фахових вступних випробувань, а також додаткових фахових вступних випробувань для осіб, які на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня) здобутого за іншою спеціальністю і вже складали єдиний вступний іспит

20 липня – 25 липня

(за визначеним графіком)

Надання рекомендацій для зарахування за державним замовленням

до 05 серпня

Виконання вимог Правил прийому для зарахування

10 серпня о 1800

Зарахування вступників за державним замовленням, за кошти фізичних та/або юридичних осіб, за рахунок цільових державних кредитів

11 серпнядо 1200

*Див. Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2020 році(Додаток 3.4. Категорії осіб, щодо яких застосовуються спеціальні умови участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти).

 

Терміни додаткового набору (ОС «Магістр»)

на заочну форму здобуття освіти за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб (на вакантні місця ліцензійного обсягу)

Етап

Дата

Прийом заяв і документів від абітурієнтів для участі в конкурсному відборі

01 вересня – 10 вересня

Проведення Університетом вступних випробувань

07 вересня – 15 вересня

(за визначеним графіком)

Зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

18 вересня

Вступні випробування проводяться у формі:

 

  1. Єдиного вступного іспиту з іноземної мови (ЄВІ).
  2. Фахового вступного випробування (іспит з фаху).
  3. Додаткового фахового вступного випробування (для осіб, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня) здобутого за іншою спеціальністю).

Конкурсний бал розраховується за формулою:

КБ = П1 + П2 + П3

П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови (за шкалою від 100 до 200 балів);

П2 – оцінка іспиту фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів);

П3 – додаткові бали за навчальні та наукові досягнення (10 балів).

Для осіб, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня) здобутого за іншою спеціальністю, важливою умовою є успішне проходження додаткових фахових вступних випробувань (іспит зі спеціальності у формі тесту).