Специальности и образовательные программы

Спеціальності та освітні програми за освітнім ступенем “МАГІСТР” денна форма навчання:

Спеціальність: 051 Економіка
Економіка та політика / Economics and politics (мова навчання — англійська)

Економіка та економічна політика

Економіка та право

Економічна кібернетика

Економічна аналітика та статистика

Міжнародна економіка

Економіка підприємства

Економіка охорони здоров’я та статистика

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування
Облік і аудит

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування
Менеджмент державних фінансів

Корпоративні фінанси

Ризик-менеджмент та страховий бізнес

Фінанси послуги та фінансові інститути

Спеціальність: 073 Менеджмент
Менеджмент організацій і адміністрування

Менеджмент інноваційної діяльності

Спеціальність: 075 Маркетинг
Маркетинг

Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Екологічне підприємництво

Прикладна економіка

Електронна комерція

Економічна безпека підприємництва

Термін навчання 2 роки