Дополнительный экзамен

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України №1/9228 від 30.04.2020р. інформуємо, що у 2020 році для вступників до Київського національного університету імені Тараса Шевченка, які вступають для здобуття освітнього ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра чи освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) додаткові вступні випробування скасовано.

16 січня 2020 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти», яким внесено зміни до Закону України «Про вищу освіту» в частині скасування обов’язкового складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на навчання для здобуття ступеня магістра на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки).

Відповідні зміни до Правил прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2020 році буде внесено після державної реєстрації змін до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України у 2020 році.