Дополнительный экзамен

Особи, які бажають вступити на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра на основі ступеня бакалавра (магістра чи освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), здобутого за іншою спеціальністю, мають успішно скласти додаткове фахове вступне випробування.

Додаткове вступне випробування має форму тесту. При цьому час, відведений на додатковий іспит, не може перевищувати 90 хвилин.

Додаткове вступне випробування має кваліфікаційний характер та оцінюється за двобальною шкалою – «склав/не склав». У випадку, якщо вступник не склав додаткового вступного випробування, він втрачає право брати учать у конкурсному відборі на цю освітню програму.

 

Вступ для навчання за освітніми програмами спеціальностей:

Спеціальність 051 «Економіка»

Освітні програми «Економіка та політика (EconomicsandPolitics)», «Економіка та економічна політика», «Економічна кібернетика», «Економічна аналітика та статистика», «Економіка бізнесу», «Економіка та оцінка підприємства (бізнесу)», «Міжнародна економіка»

Спеціальність 071 «Облік і оподаткування»

Освітня програма «Облік і аудит»

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Освітні програми «Корпоративні фінанси», «Фінанси публічного сектору», «Фінансові інститути та ризик-менеджмент», «Фінансові ринки»

Спеціальність 073 «Менеджмент» 

Освітні програми «Менеджмент організацій і адміністрування», «Менеджмент інноваційної діяльності»

Спеціальність 075 «Маркетинг»

Освітні програми «Бізнес-адміністування і консультування», «Маркетинг»

Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Освітні програми «Торгівля, логістика та екологічне підприємництво», «Підприємництво та біржова діяльність», «Економічна безпека підприємництва»

Програма додаткового фахового вступного випробування є однаковою для вступу на денну та заочну форми навчання.