Любкіна Олена Вікторівна

Посада: Заступник декана з навчально-методичної  роботи, доцент кафедри фінансів

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Дата народження: 23 січня 1973 року

Навчання:

 • 1990-1995 рр. – студентка Київського національного університету імені Тараса Шевченка, економічний факультет, кафедра економічної теорії. Отримала повну вищу освіту за спеціальністю „Економіка” та здобула кваліфікацію спеціаліста «економіст, викладач економічних дисциплін». Диплом магістра з відзнакою.
 • 1995-1998 рр. – аспірантка економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • 2003 р. – захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата економічних наук на тему «Фондовий ринок України: особливості формування та перспективи розвитку».

Трудова діяльність:

 • 1999 – 2000 викладач кафедри фінансів Академії муніципального управління, м. Київ
 • 2000 – 2005 асистент кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • 2005 – 2009 доцент кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • 2009 — 2018 — доцент кафедри фінансів Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • 2018  і дотепер — заступник декана з навчально-методичної  роботи,доцент кафедри фінансів Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Викладає навчальні дисципліни : «Фінансовий менеджмент», «Корпоративні фінанси», «Міжнародні фінансові ринки».

Наукові інтереси:
Теорія корпоративних фінансів, фінансовий інжиніринг та модифікація цінних паперів на сучасних фондових ринках, концепція фінансової стабільності в умовах глобалізованої економіки.

Основні публікації:
Автор біля 30 наукових та навчально-методичних праць, у т.ч. навчальний посібник.
Підручники та навчальні посібники:

 1. Навчально-методичний посібник з курсу “Фінансовий менеджмент ”. — К.: Академія праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України, 2008. –107 с.
 2. Гроші та кредит: Підручник / Лютий І.О., Версаль Н.І., Любкіна О.В., Рожко О.Д./ — К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008.- 545 с.
 3. Фінанси. Підручник / І.О. Лютий, С.Я. Боринець, З.С. Варналій, та ін.; за ред. д.е.н., проф. І.О. Лютого. – Київ : Видавництво Ліра-К. – 2017. — 720 с.

Статті:

 1. Модифікація і конструювання цінних паперів як засіб обмеження фінансових ризиків // Вісник Академії праці і соціальних відносин. – 1998. — №1. – С.45 – 48.
 2. Призначення і сутність фондових цінних паперів // Фінанси України. – 2005. – №5(102). –– С. 156-158.
 3. Фінансові ринки у контексті глобалізації// Фінанси України. – 2005. – №9. –– С. 122-128.
 4. Наслідки розширення зони вільної торгівлі з Європейським Союзом для розвитку фондового ринку України// Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Економіка. – 2007. – Випуск 101. – С. 31 – 34
 5. Іноземний капітал на ринку банківських послуг України// Наукові праці НДФІ. – 2007. — Випуск 3(40). – С. 110 – 116.
 6. Економічна освіта в класичному університеті/ За ред. В.Д.Базилевича // Вища школа. – 2007. — №6. – 152 с.
 7. Ринок боргових цінних паперів в Україні: суперечності та тенденції розвитку. Монографія. / Лютий І.О., Грищенко Т.В., Любкіна О.В. та інші/ — К.: Центр учбової літератури, 2008. – 432 с.
 8. Посилення системних ризиків глобальної фінансової системи та трансформація регуляторної моделі у фінансовому секторі// Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Економіка. – 2011. – Випуск 127. – С. 9 – 13