Магистратура

КАФЕДРА ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
економічного факультету здійснює підготовку студентів за спеціальністю
076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
за освітнім ступенем магістра:

 

07 Управління та адміністрування : 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» :
ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦІЯ
07 Управління та адміністрування : 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» :
ЕКОЛОГІЧНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО

Освітньо-наукова програма «ТОРГІВЛЯ, ЛОГІСТИКА ТА ЕКОЛОГІЧНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО»

на здобуття освітнього ступеня «Магістр» (денна форма навчання) (2020)