Бакалаврат

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ

ТОРГІВЛЯ, ЛОГІСТИКА ТА ЕКОЛОГІЧНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО

спеціальність «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
(денна форма навчання)

Освітньо-наукова програма підготовки бакалаврів «Торгівля, логістика та екологічне підприємництво» спрямована на теоретичну і практичну підготовку фахівців у галузі торгівлі, логістики та екологічного підприємництва на рівні сучасної європейської та світової університетської освіти.

Переваги навчання за програмою «Торгівля, логістика та екологічне підприємництво»:

▪ отримання якісних знань, практичних навичок щодо створення успішного власного бізнесу;

▪ можливість працевлаштування у провідних компаніях України і за кордоном;

▪ сучасне навчально-методичне забезпечення (навчальні підручники, практикуми, робочі зошити, електронні навчальні матеріали та ін.);

▪ викладання окремих дисциплін англійською мовою;

▪ залучення іноземних професорів, бізнесменів до проведення занять;

▪ інтерактивні технології у навчальному процесі: Навчально-інформаційний комп’ютерний центр, Лабораторія еколого-гігієнічної експертизи, спеціалізовані програмні продукти, мультимедійні дошки;

▪ поглиблене навчання спеціалізованим інформаційним технологіям управління торгівлею, логістичними схемами та екологічним підприємництвом;

▪ використання у навчанні комп’ютерних симуляторів для імітації практичної підприємницької діяльності;

▪ проходження практичної підготовки на провідних вітчизняних і зарубіжних  підприємствах, в установах, організаціях;

▪ виїзні практичні заняття на базі провідних виробничих, торговельних і транспортних підприємств;

▪ організація навчання на базі літніх університетів і шкіл у зарубіжних країнах.

Практичне заняття з бізнес-консультантом

Сучасний Навчально-інформаційний комп’ютерний центр

Сучасна Лабораторія еколого-гігієнічної експертизи

Практика на виробничому підприємстві

Дисципліни фахової підготовки: економіка торговельного підприємства, логістика, організація і технологія в торгівлі, бізнес-планування, основи підприємницької діяльності в торгівлі та логістиці, технічне регулювання, основи біржової діяльності, логістичний менеджмент, старт-ап, основи «зеленої» економіки, сучасні інформаційні технології в економіці та інші.
Де можна працювати:
• корпоративні, франчайзингові торговельні мережі,
• виробничі, торговельні, обслуговуючі підприємства,
• логістичні комплекси, девелоперські, транспортні та аутсорсингові компанії,
• митниця,
• громадські організації та центри соціальної роботи,
• державні органи й установи.
Основні напрями професійної діяльності:
товарознавчо-експертна, контрольно-інспекційна, організаційно-управлінська, інформаційно-аналітична.

Зверніть увагу!
Підприємці та бізнесмени входять в ТОП-10 найбільш перспективних
і престижних професій.
В сфері торгівлі працює майже 20 % зайнятого населення України
і його частка постійно зростає.

УМОВИ ВСТУПУ:
Вступ на освітньо-наукову програму підготовки бакалаврів «Торгівля, логістика та екологічне підприємництво» (спеціальність «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність») здійснюється на основі диплому про повну загальну середню освіту та сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), або диплому ОКР молодшого спеціаліста.
Конкурсними предметами у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти є:
• математика;
• українська мова та література;
• на вибір: іноземна мова або географія.

Детальну інформацію про Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2019 році можна отримати за посиланням http://vstup.univ.kiev.ua/userfiles/files/Pravula2019.pdf    

Терміни навчання:
• на основі диплому про повну загальну середню освіту – 4 роки.
• на основі диплому ОКР молодшого спеціаліста – 2 роки.
Форма навчання – денна.
Мова навчання – українська (окремі дисципліни викладаються англійською мовою).
Документ про освіту — диплом державного зразка: Диплом бакалавра з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності (спеціалізація: торгівля, логістика та екологічне підприємництво).

Детальну інформацію про умови вступу та навчання можна отримати:
Українсько-німецька кафедра екологічного
менеджменту та підприємництва
м. Київ, вул. Васильківська,90-А, ауд. 207/2
Тел.: +38 (044) 521 33 29
http://econom.univ.kiev.ua/departments/emae/
Шукайте нас у Facebook:
www.facebook.com/Ecokafedra або @Ecokafedra