Дисципліни вільного вибору

Дисципліни вільного вибору для студентів гуманітарних і природничих факультетів:

 • Економіка
 • Поведінкова економіка
 • Теорія економічної культури
 • Економічна історія України
 • Економіка добробуту
 • Електронна комерція
 • Проблема грошей в історії літератури: добро і зло
 • Філософія грошей
 • Філософія економіки
 • Економічна думка в історії розвитку суспільства
 • Історія грошей
 • Власність і багатство в системі загальнолюдських цінностей
 • Сучасна цивілізація: гроші, інформація, цінності, людина
 • Релігія і процес становлення економічної людини

Тимчасовий порядок вільного вибору навчальних дисциплін

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та Положення про порядок реалізації студентами Київського національного університету імені Тараса Шевченка права на вільний вибір навчальних дисциплін (посилання) кожен здобувач вищої освіти в університеті має право обирати навчальні дисципліни з метою створення індивідуальної освітньої траєкторії та реалізації особистісного потенціалу.

Умови вільного вибору навчальних дисциплін

Дисципліни вільного вибору студента мають  складати не менше 25% загальної кількості кредитів ЄКТС навчального плану освітньої програми, тобто загальна кількість кредитів ЄКТС для вибору студентів освітнього ступеня «бакалавр»  – 60, освітнього ступеня «магістр» – 30.

Вільний вибір дисциплін студентами передбачає наступні варіанти:

1) дисципліни з варіативної складової навчального плану програми, на якій навчається студент;

2) дисципліни іншої освітньої програми того ж освітнього ступеня (ознайомитися з переліком навчальних дисциплін інших освітніх програм можна за посиланням).

У першому випадку перелік дисциплін вільного вибору пропонується у навчальному плані ОП і орієнтований на поглиблення певних фахових навичок студента, що може передбачати отримання ним в подальшому професійної кваліфікації. При виборі цього варіанту студент пише заяву на ім’я завідувача кафедри з вказанням конкретного блоку вибіркових дисциплін.

У випадку вибору дисципліни з іншої освітньої програми того ж освітнього ступеня студент повинен звернутися до деканату з відповідною заявою, вказавши в ній дисципліни, які він обрав. В умовах карантинних обмежень, подати заяву можна електронною поштою. Подати заяву потрібно до початку навчального семестру, в якому планується прослуховування дисципліни.

Прохання здійснювати вибір дисциплін відповідально, орієнтуючись на перспективу поглиблення основних та здобуття додаткових компетентностей, оскільки це впливатиме на ваші професійні знання в майбутньому!

Примітка: студенту може бути відмовлено у реалізації його вибору і запропоновано здійснити новий вибір у випадках, передбачених Положенням про порядок реалізації студентами Київського національного університету імені Тараса Шевченка права на вільний вибір навчальних дисциплін

 

 

.

 

.