Дисципліни англійською мовою

Фахові дисципліни, що викладаються англійською мовою, 2015/2016 н.р.

Subjects taught in English

2015/2016

№ 

Спеціальність

Курс

Семестр

Дисципліна

1

Корпоративні фінанси

2 к М

І

Derivatives

(Похідні цінні папери*)

2

Корпоративні фінанси

2 к М

І

Portfolio Management and Income Planning (Управління портфелем і планування статків*)

3

Корпоративні фінанси

2 к М

І

Alternate Investments*

4

Менеджмент державних фінансів

2 к М

І

Local Government Financial Management (Фінансовий менеджмент місцевого самоврядування)*

5

Управління ризиками та страхування

1 к М

ІІ 

Business Process Analysis (Аналіз бізнеспроцесів)

6

Управління ризиками та страхування

2 к М

І

Venture Insurance* (Страхування підприємницьких ризиків)

7

Управління ризиками та страхування

2 к М

І

Investment Risk Management* (Інвестиційний Qризикменеджмент)

8

Банківська справа

1 к М

І

International Financial Markets and Institutions (Міжнародні фінансові ринки та інститути)

9

Міжнародна економіка

1 к М

І

Strategic Management

( Стратегічне управління)

10

Міжнародна економіка

2 к М

І

International Management

МодульМіжнародний менеджмент

11

Міжнародна економіка

2 к М

І

Managing International Competitiveness of the Enterprise 

Модуль “Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства”

12

Міжнародна економіка

2 к М

І

Innovative Activities in International Business

(Інноваційна діяльність в міжнародному бізнесі 

(англ. мова)*)

13

Міжнародна економіка

2 к М

І

International Financial Markets

(Міжнародні фінансові ринки (англ. мова)*)

14

Бізнес-адміністрування

1 к М

ІІ 

Marketing Management

(Управління маркетингом)

15

Бізнес-адміністрування

1 к М

ІІ 

International Finance

(Міжнародні фінанси)

16

Економічна теорія

4 курс

ІІ 

Financial and Economic mechanisms of 

Commercialization of Intellectual Property 

(Фінансовоекономічні механізми комерціалізції інтелектуальної власності (англ. мова))

17

Економічна теорія

1 к М

І

Advanced Economics*

18

Економічна теорія

1 к М

ІІ 

Advanced Economics*

19

Економічна теорія

2 к М

І

Theory of Economic Development

(Теорія економічного розвитку (англ. мова)*)

20

Прикладна економіка

1 к М

І

Innovative Entrepreneurship

(Інноваційне підприємництво)