Дисципліни англійською мовою

Фахові дисципліни, що викладаються англійською мовою, 2015/2016 н.р.

№  Спеціальність Курс Семестр Дисципліна
1

Корпоративні фінанси

2 к М І Похідні цінні папери*
2 Корпоративні фінанси 2 к М І Управління портфелем і планування статків*
3 Корпоративні фінанси 2 к М І Alternate Investments*
4 Менеджмент державних фінансів 2 к М І Local Government Financial Management (Фінансовий менеджмент місцевого самоврядування)*
5 Управління ризиками та страхування 1 к М ІІ  Аналіз бізнес-процесів (Business intelligence)
6 Управління ризиками та страхування 2 к М І Industry insurance* (Страхування підприємницьких ризиків)
7 Управління ризиками та страхування 2 к М І Investment risk management* (Інвестиційний ризик-менеджмент)
8 Банківська справа 1 к М І Міжнародні фінансові ринки та інститути (International Financial Markets and Institutions)
9 Міжнародна економіка 1 к М І Стратегічне управління (Strategic Management)
10 Міжнародна економіка 2 к М І Модуль “Міжнародний менеджмент” (International management)
11 Міжнародна економіка 2 к М І Модуль “Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства” (International competetiveness management of company)
12 Міжнародна економіка 2 к М І Інноваційна діяльність в міжнародному бізнесі  (англ. мова)*
13 Міжнародна економіка 2 к М І Міжнародні фінансові ринки (англ. мова)*
14 Бізнес-адміністрування 1 к М ІІ  Управління маркетингом (Marketing Management)
15 Бізнес-адміністрування 1 к М ІІ  Міжнародні фінанси (International Finance)
16 Економічна теорія 4 курс ІІ  Фінансово-економічні механізми комерціалізції інтелектуальної власності (англ. мова)
17 Економічна теорія 1 к М І Advanced Economics*
18 Економічна теорія 1 к М ІІ  Advanced Economics*
19 Економічна теорія 2 к М І Теорія економічного розвитку (англ. мова)*
20 Прикладна економіка 1 к М І Інноваційне підприємництво (Innovative entrepreneurship)
21 Прикладна економіка 1 к М ІІ  Міжнародний зелений бізнес (International green bisiness)
22 Економічна кібернетика 4 курс II Соціально-економічна безпека (Social-economic security)
23 Менеджмент організацій  і адміністрування 3 курс Тайм- менеджмент (англ. мова)*
24 Економіка підприємства 2 курс II Капітал підприємства:формування і використання (Enterprise capital: forming and using)
25 Економіка підприємства 3 курс II Формування бізнес моделі підприємства (Formation of company business model)
26 Економічна кібернетика 1 к М I Управління інвестиційним портфелем (Portfolio Management)
27 Економічна кібернетика 1 к М I Фінансовий менеджмент (Financial  Management)
28 Менеджмент організацій  і адміністрування 1 к М I Інноваційний менеджмент (Innovation management)
29 Менеджмент організацій  і адміністрування 1 к М II Інноваційний менеджмент (Innovation management)
30 Менеджмент організацій  і адміністрування 2 к М I Innovation management*(Інноваційний менеджмент)
31 Менеджмент організацій  і адміністрування 2 к М I “Brand management of new products”*(Бренд-менеджмент нових товарів)
32 Менеджмент інноваційної діяльності 1 к М I Інноваційний менеджмент (Innovation management)
33 Менеджмент інноваційної діяльності 1 к М II Інноваційний менеджмент (Innovation management)
34 Менеджмент інноваційної діяльності 2 к М I Innovation management*(Інноваційний менеджмент)
35 Менеджмент інноваційної діяльності 2 к М I “Brand management of new products”*(Бренд-менеджмент нових продуктів)
36 Економіка підприємства 1 к М I Міжнародний зелений бізнес  (International green business)
37 Екологічне підприємництво 1 к М I Міжнародний зелений бізнес (International green Business)
38 Екологічне підприємництво 1 к М II Економіко-екологічна політика ціноутворення (Ecological and economic pricing policy)