Фінанси і кредит

072 ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ
ПРОГРАМА ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «БАКАЛАВР»
«ФІНАНСИ І КРЕДИТ»

Освітня програма «Фінанси і кредит» спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців, що здатні надавати аналітичну підтримку фінансових рішень та реалізовувати їх як у сфері бізнесу, так і у державному управлінні. Ця програма надає сучасні глибокі знання у галузі фінансів та формує широкий професійний світогляд, що необхідний фінансисту.

Якість фінансової освіти КНУ імені Тараса Шевченка визнається в Україні та за кордоном. Наявність диплому бакалавра фінансів і кредиту КНУ імені Тараса Шевченка надає конкурентних переваг на ринку праці. Як свідчить досвід 25 років підготовки фінансистів, випускники бакалавру затребувані і досягають значних кар’єрних успіхів в вітчизняних та зарубіжних  комерційних структурах, в органах державного управління, фінансових установах.

Переваги освітньої програми:

 • викладачі фахових дисциплін – це відомі науковці – економісти і фінансисти, а також фахівці, що мають досвід роботи в державних установах, бізнес-структурах, банках, страхових компаніях;
 • викладання соціогуманітарних, математичних дисциплін на високому фаховому рівні забезпечують викладачі, які представляють понад 13 факультетів та 8 спеціалізованих інститутів університету;
 • можливість отримати крім основної кваліфікації – бакалавр фінансів і кредиту, додаткову професійну кваліфікацію, залежно від уподобань: у сфері державного управління, управління фінансами підприємств, банківської справи чи страхування та ризик-менеджменту;
 • викладачі факультету читають курси, базуючись на власних оригінальних розробках і методиках, та є авторами підручників та практичних посібників;
 • підготовка фахівців здійснюється шляхом ефективного поєднання традиційних методик навчання та сучасних педагогічних технологій, таких як інформаційно-комунікаційне навчання, навчання із залученням інтерактивних методик, навчання за технологією тренінгу;
 • розвиток навичок практичної роботи: можливість проходити виробничу практику у вітчизняних і зарубіжних компаніях, майстер-класи вітчизняних та зарубіжних фінансистів-практиків;
 • студенти мають можливість та заохочуються до активної участі у наукових дослідженнях, мають змогу брати участь у наукових семінарах, конференціях, готувати публікації у наукових журналах та збірках наукових праць;
 • широкі та розгалужені міжнародні зв’язки Університету надають значні можливості для міжнародної мобільності студентів;
 • наявність розвинутої соціальної інфраструктури: гуртожиток біля навчального корпусу, стадіон, басейн;
 • є можливість навчання на військовій кафедрі Військового Інституту КНУ імені Тараса Шевченка;
 • можливість для продовження освіти в магістратурі та аспірантурі економічного факультету.

Випускників освітньої програми «Фінанси і кредит» запрошують на роботу провідні вітчизняні і зарубіжні компанії та організації:

 • у сфері державного управління – Адміністрація Президента, Міністерство фінансів, Державна казначейська служба, Державна аудиторська служба, Державна служба фінансового моніторингу;
 • вітчизняні аудиторські та консалтингові компанії, зокрема Deloitte, Ernst&Young, PriceWaterhouseCoopers, KPMG;
 • страхові та перестрахові компанії, зокрема «Княжа Вієнна Іншуранс Груп», Київ Рe, «Страхова компанія «ЮНІСОН CТРАХУВАННЯ».
 • аналітичні і фінансові підрозділи вітчизняних та транснаціональних компаній реального та фінансового сектора.

Ґрунтовна підготовка у галузі економічної теорії, математики, інформаційних технологій обробки баз даних, статистики, економетрики, іноземної мови поєднується із вивченням прикладних дисциплін та практичною підготовкою.

Навчальні дисципліни, що вивчаються

 1. Обов’язкові навчальні дисципліни
 2. Вступ до університетських студій
 3. Історія економіки та економічної думки
 4. Мікроекономіка
 5. Макроекономіка
 6. Вища математика для економістів
 7. Теорія ймовірностей та математична статистика для економістів
 8. Економетрика
 9. Сучасні інформаційні технології
 10. Статистика для економістів
 11. Менеджмент
 12. Маркетинг
 13. Українська та зарубіжна культура
 14. Економіка підприємства
 15. Фінанси
 16. Інвестування
 17. Страхування
 18. Бухгалтерський облік
 19. Міжнародна економіка
 20. Гроші і кредит
 21. Державні фінанси
 22. Ринок фінансових послуг
 23. Ринок страхових послуг
 24. Філософія
 25. Банківська система
 26. Фінанси підприємств
 27. Фінансовий ринок
 28. Міжнародні фінанси
 29. Соціально-політичні студії
 30. Основи трудового права
 31. Іноземна мова професійного спрямування
 32. Науковий образ світу
 33. Основи “зеленої” економіки
 34. Економічна теорія
 35. Кваліфікаційна робота бакалавра
 36. Комплексний підсумковий іспит за спеціальністю “Фінанси, банківська справа та страхування”
 37. Дисципліни вибору ВНЗ
 38. Фінансовий менеджмент
 39. Фінансовий ризик-менеджмент
 40. Виробнича практика
 41. Дисципліни вільного вибору студента

Кластер спеціалізації “Банківська справа”

 1. Банківські операції
 2. Валютний ринок
 3. Біржова справа
 4. Аналіз банківської діяльності
 5. Інститути спільного інвестування
 6. Основи банківського менеджменту
 7. Іноземна мова за кластером спеціалізації
 8. Банківські системи зарубіжних країн
 9. Інвестиції в акції
 10. Інвестиції в інструменти з фіксованою дохідністю
 11. Податкова система

Кластер спеціалізації “Державні фінанси”

 1. Податкова система
 2. Банківські операції
 3. Місцеві фінанси
 4. Казначейська система виконання бюджетів
 5. Ринок державної та муніципальної позики
 6. Державний фінансовий контроль та аудит
 7. Фінансовий інжиніринг
 8. Фінанси бюджетних організацій
 9. Міжбюджетні відносини
 10. Фінансове право
 11. Фондовий ринок

Кластер спеціалізації “Страхування та ризик-менеджмент”

 1. Страхова статистика
 2. Оподаткування суб’єктів господарювання
 3. Перестрахування
 4. Страхові ринки зарубіжних країн
 5. Страхування зовнішньоекономічної діяльності
 6. Основи страхового менеджменту
 7. Страхування інтелектуальної власності
 8. Пенсійне страхування
 9. Аналіз та звітність страхових компаній
 10. Страхування сільськогосподарських ризиків
 11. Банківські операції

Кластер спеціалізації “Фінанси підприємств”

 1. Управлінський облік
 2. Банківські операції
 3. Оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності
 4. Фінансове моделювання
 5. Фінансові стратегії
 6. Венчурне фінансування
 7. Фінансова санація і банкрутство
 8. Фінансовий аналіз і звітність за МСФЗ
 9. Фінансовий контроль та аудит
 10. Фінансове право
 11. Фінансове планування і бюджетування

Вибір з переліку (студент обирає 1 дисципліну з кожного переліку)

Перелік варіативних дисциплін №1

 1. Психологія масової поведінки
 2. Теорія ціноутворення
 3. Оцінка бізнесу
 4. Тайм-менеджмент

Перелік варіативних дисциплін №2

 1. Тренінг «Економіка підприємства»
 2. Кількісний аналіз емпіричних даних
 3. Психологія ділового спілкування
 4. Креативні стратегії реклами

Перелік варіативних дисциплін №3

 1. Екологічна економіка
 2. Фінансова математика
 3. Психологія реклами
 4. Програмування

Умови вступу  – наявність документу про повну загальну середню освіту, сертифікатів ЗНО.
Мова навчання – українська. Окремі дисципліни викладаються англійською мовою.

situs slot gacor terpercaya bandar togel terpercaya situs judi slot gacor 10k situs togel hongkong HK online situs toto togel 4d terpercaya/a> Situs toto togel macau 4D Situs Togel 4D Terpercaya situs togel toto slot 4D kaskustoto situs togel toto macau 4D BO Bandar Togel Resmi Toto Macau bandar togel terpercaya situs judi slot online situs slot gacor terbaru resmi Situs togel Toto Togel 4D situs togel 4d toto slot macau Situs judi togel macau 4d Situs Togel Macau 4D situs judi slot gacor resmi terbaru Agen Togel Toto Macau Situs Toto Togel 4D Kaskustoto slot gacor deposit pulsa 10 ribu tanpa potongan Situs Togel Hari Ini Live Draw Hasil Keluaran Togel HK Terlengkap Situs togel toto macau 4d Situs judi slot deposit dana terbaru situs togel toto Macau 4D situs togel toto Macau 4D situs toto togel slot resmi, bandar togel toto 4D
link situs slot gacor terbaru Situs toto togel 4D Toto Situs agen toto togel 4D Situs toto togel terpercaya slot deposit pulsa bandar togel 4d bandar togel 4d situs togel slot bandar togel resmi bandar togel 4d slot online gacor bandar slot pulsa situs togel 4d situs togel macau bandar togel macau situs togel hk judi slot online situs toto togel 4d situs toto togel keluaran toto togel slot togel 4d situs toto togel toto togel resmi togel resmi 4d bandar togel 4d toto macau 4d bandar togel 4d slot deposit pulsa situs toto togel 4d situs togel terpercaya situs toto togel situs slot online situs togel 4d situs togel toto toto togel 4d slot togel 4d situs togel terpercaya togel toto slot bandar togel terpercaya toto togel situs toto 4d resmi situs togel toto 4d bandar toto macau terpercaya bo toto togel 4d resmi