Економіка та економічна політика

051 ЕКОНОМІКА
ПРОГРАМА ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ МАГІСТР
«
ЕКОНОМІКА ТА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА»

(денна форма навчання)

Освітньо-наукова програма «Економіка та економічна  політика»  спрямована на якісну теоретичну і практичну підготовку фахівців з економіки та економічної політики, здатних здійснювати ефективну аналітичну, науково-дослідну, проектно-економічну, організаційно-управлінську, консалтингову та педагогічну діяльність.

Особливості ОНП «Економіка та економічна  політика»:

 • фундаментальна підготовка в сфері економічної теорії, макро- та мікроекономіки;
 • здобуття практичних навичок проведення наукових досліджень та викладання економічних дисциплін;
 • глибокі знання та компетентності у сфері розробки та реалізації економічної політики;
 • присвоєння освітньої (магістр економіки) та 2 професійних кваліфікацій (економіст за спеціалізацією «Економіка та економічна політика», викладач економічних дисциплін).

 

Переваги ОНП «Економіка та економічна  політика»:

 • формування системи знань, умінь і професійних компетентностей на рівні сучасної європейської та світової університетської освіти;
 • розвиток лідерських навичок, здатності до генерування нових ідей та здійснення інноваційної діяльності;
 • здобуття навичок міжособистісних взаємовідносин та командної роботи на засадах професійної етики;
 • особистісний розвиток, реалізація творчих здібностей і талантів;
 • формування здатності до професійної комунікації державною та іноземними мовами;
 • академічна мобільність, стажування студентів за кордоном;
 • проходження практики в провідних українських, іноземних компаніях, державних установах, науково-дослідних та навчальних закладах.

Випускники ОНП – висококонкурентні фахівці, які працюють:

 • в органах державної влади та управління, органах місцевого самоврядування;
 • на вітчизняних та міжнародних підприємствах усіх форм власності;
 • у фінансових установах, інвестиційних та аудиторських компаніях;
 • у науково-дослідних установах і вищих навчальних закладах.

 

Навчальні дисципліни, що вивчаються:

Обов’язкові навчальні дисципліни

 1. Прикладна економетрика
 2. Мікроекономіка-2
 3. Економіка галузевих ринків (мова викладання – англійська)
 4. Основні напрями сучасної економічної теорії
 5. Ринок цінних паперів
 6. Макроекономіка та макроекономічна політика-2
 7. Глобалізація та економічна політика
 8. Професійна та корпоративна етика
 9. Методологія та організація економічних наукових досліджень (з основами інтелектуальної власності)
 10. Актуальні проблеми економічної теорії та економічної політики
 11. Педагогіка вищої школи та педагогічна майстерність викладача
 12. Методика викладання економічних дисциплін у вищих навчальних закладах
 13. Інституційна та еволюційна економіка
 14. Нова політична економія
 15. Психологія вищої школи
 16. Стратегічне управління (мова викладання – англійська)

Вибіркові дисципліни (дисципліни за вибором студента)

 1. Макроекономічна діагностика (мова викладання – англійська)
 2. Міжнародні стандарти фінансової звітності
 3. Історія мистецтв
 4. Актуальні проблеми філософії
 5. Кількісні методи в економічних дослідженнях (мова викладання – англійська)
 6. Центральний банк і грошово-кредитна політика
 7. Міжурядові трансфертні відносини (мова викладання – англійська)
 8. Право Європейських країн
 9. Економічна динаміка
 10. Багатовимірний статистичний аналіз
 11. Система національних рахунків
 12. Поведінкова економіка (мова викладання – англійська)
 13. Екологічне підприємництво і політика сталого розвитку
 14. Управління персоналом