ЕКОНОМІЧНА АНАЛІТИКА ТА СТАТИСТИКА

051 ЕКОНОМІКА
ПРОГРАМА ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «БАКАЛАВР»

«ЕКОНОМІЧНА АНАЛІТИКА ТА СТАТИСТИКА»

(денна форма навчання)

Освітня програма спрямована на підготовку статистиків-аналітиків в сфері бізнесу та управління.

Набуття статистичних навичок та вмінь прикладного аналізу є невід’ємною вимогою високої кваліфікації аналітика. Широке застосування статистичних методів аналізу набуло поширення в таких галузях:

  1. Аудиті – застосовуються методи статистичної репрезентації даних вибіркових обстежень всіма провідними аудиторськими компаніями. На основі історичних даних будуються статистичні прогнози безперервної діяльності підприємств (going concern).
  2. Фінанси та банківська діяльність –оцінюються ризики відносно платоспроможності галузей економіки та суб’єктів ринку. Процеси бюджетування підприємств тісно пов’язані зі статистичним збором та аналізом результатів діяльності.
  3. Маркетинг –планування маркетингової політики компаній неможливе без організованих статистичних досліджень репрезентативності вибіркових досліджень, оцінок продажу, прогнозу розвитку ринку.
  4. Менеджмент –прийняття ефективних управлінських рішень неможливо без статистичного забезпечення їх обґрунтованості: оцінювання достовірності передумов прийняття рішень та їх різноваріантних наслідків.

Широкого застосування набули статистичні методи  аналізу і в інших суспільних науках: соціології, психології, біології, медицині, геології, географії,  хімії, фізиці, інжинірингу, юриспруденції, державному управлінню, тощо.

Випускники освітньої програми – висококваліфіковані аналітики, що мають високий попит на ринку праці усіх сфер суспільства:

– комерційних компаніях;
– транс-національних корпораціях;
– державних органах влади;
– міжнародних інституціях;
– науково-дослідних установах. 

ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН ОСВІТНЬОЇ  ПРОГРАМИ

«Економічна аналітика та статистика»

Код Навчальні дисципліни Кількість аудиторних годин Форма підсумкового контролю
1. Обов’язкові навчальні дисципліни
1.1. Вступ до університетських студій 60 залік
1.2. Українська та зарубіжна культура 90 залік
1.3. Економікс: мікро та макроекономіка 150 іспит
1.4. Вища математика 150 іспит
1.5. Основи трудового права 60 залік
1.6. Теорія грошей 120 іспит
1.7. Стратегія розвитку «зеленої економіки» 60 залік
1.8. Іноземна мова професійного спрямування 450 іспит
1.9. Історія економічної думки 90 залік
1.10. Статистична електронна документація 150 іспит
1.11. Основи програмування (Python) 150 іспит
1.12. Статистика 300 іспит
1.13. Мікроекономіка 150 іспит
1.14. Світова економіка 120 залік
1.15. Статистичні засоби візуалізації даних 90 залік
1.16. Теорія ймовірностей  та математична статистика 150 іспит
1.17. Бухгалтерський облік 120 залік
1.18. Макроекономіка 120 залік
1.19. Менеджмент 120 залік
1.20. Теорія ризиків 120 залік
1.21. Багатовимірні статистичні методи і моделі 150 іспит
1.22. Маркетинг 120 іспит
1.23. Економіка фірми 120 залік
1.24. Статистичний аналіз часових рядів 150 іспит
1.25. Економетрика 120 залік
1.26. Філософія 120 залік
1.27. Бізнес статистика 300 іспит
1.28. Теорія і практика вибіркових обстежень 120 залік
1.29. Демографічна статистика 150 іспит
1.30. Статистичний аналіз взаємозв`язків 150 іспит
1.31. Науковий образ світу 90 залік
1.32. Соціально-політичні студії 60 залік
1.33. Інвестиційний аналіз 150 іспит
1.34. Програмування (SQL) 150 іспит
1.35. Статистичні пакети для соціальних наук 90 залік
 Загальний обсяг обов’язкових компонент: 5400 годин
 
Спеціалізація “Статистика макроекономічних процесів”

Спеціалізація з макроаналізу включає вивчення моделей поведінки суб’єктів економіки в цілому та галузевих ринків. Оцінювання економічних закономірностей здійснюється задля оптимізації діяльності суб’єктів економіки та розробки стратегій їхнього розвитку.

Код Навчальні дисципліни Кількість аудиторних годин Форма

підсумкового контролю

2.1. Статистичні методи програмної обробки даних 90 залік
2.2. Макроекономічна статистика 150 іспит
2.3. Організація статистичних обстежень 150 іспит
2.4. Статистичний аналіз кон`юнктури товарних ринків 150 залік
2.5. Соціальна статистика 150 іспит
2.6. Міжнародна статистика 150 іспит
2.7. Фінансова статистика 150 іспит
2.8. Статистика якості інформації 150 іспит
2.9. Статистика державних фінансів 150 іспит
2.10. Система національних рахунків 120 залік
Загальний обсяг компонент блоку: 1410 годин

 

Спеціалізація “Бізнес аналітика”

Спеціалізація Бізнес-аналітика має на меті оволодіння прийомами статистичного аналізу діяльності компанії, для розробки та обґрунтування управлінських рішень. Яка включає організацію статистичного моніторингу на підприємстві, оцінюванні ефективності діяльності і якості прийняття управлінських рішень, економічних ризиків,  очікуваних  результатів від різноваріантних бізнес-моделей розвитку.

Код Навчальні дисципліни Кількість аудиторних годин Форма підсумкового контролю
2.1. Статистичні системи в бізнесі 90 залік
2.2. Статистичні індикатори економічного розвитку 150 іспит
2.3. Статистичний моніторинг 150 іспит
2.4.  Статистичні методи в  маркетингових дослідженнях 150 залік
2.5. Статистика рівня та умов життя населення 150 іспит
2.6. Статистика діяльності зовнішнього сектору 150 іспит
2.7. Грошово-кредитна статистика 150 іспит
2.8. Статистичний аналіз даних 150 іспит
2.9. Статистичний аналіз фінансів підприємств 150 іспит
2.10. Економіко – статистичні стандарти 120 залік
Загальний обсяг компонент блоку: 1410 годин
 
Вибіркові предмети (студент самостійно обирає додаткові навчальні предмети)
Загальний обсяг компонент блоку: 390 годин
   
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ  

7200 годин

Для формування практичних навичок статистика-аналітика усі студенти забезпечуються базами для проходження виробничої практики.

Умови вступу – наявність документу про повну загальну середню освіту, сертифікатів ЗНО

Мова навчання – українська.

 

situs slot gacor terpercaya bandar togel terpercaya situs judi slot gacor 10k situs togel hongkong HK online situs toto togel 4d terpercaya/a> Situs toto togel macau 4D Situs Togel 4D Terpercaya situs togel toto slot 4D kaskustoto situs togel toto macau 4D BO Bandar Togel Resmi Toto Macau bandar togel terpercaya situs judi slot online situs slot gacor terbaru resmi Situs togel Toto Togel 4D situs togel 4d toto slot macau Situs judi togel macau 4d Situs Togel Macau 4D situs judi slot gacor resmi terbaru Agen Togel Toto Macau Situs Toto Togel 4D Kaskustoto slot gacor deposit pulsa 10 ribu tanpa potongan Situs Togel Hari Ini Live Draw Hasil Keluaran Togel HK Terlengkap Situs togel toto macau 4d Situs judi slot deposit dana terbaru situs togel toto Macau 4D situs togel toto Macau 4D situs toto togel slot resmi, bandar togel toto 4D
link situs slot gacor terbaru Situs toto togel 4D Toto Situs agen toto togel 4D Situs toto togel terpercaya slot deposit pulsa bandar togel 4d bandar togel 4d situs togel slot bandar togel resmi bandar togel 4d slot online gacor bandar slot pulsa situs togel 4d situs togel macau bandar togel macau situs togel hk judi slot online situs toto togel 4d situs toto togel keluaran toto togel slot togel 4d situs toto togel toto togel resmi togel resmi 4d bandar togel 4d toto macau 4d bandar togel 4d slot deposit pulsa situs toto togel 4d situs togel terpercaya situs toto togel situs slot online situs togel 4d situs togel toto toto togel 4d slot togel 4d situs togel terpercaya togel toto slot bandar togel terpercaya toto togel situs toto 4d resmi situs togel toto 4d bandar toto macau terpercaya bo toto togel 4d resmi