Освітні програми російською мовою

Спеціальності та освітні програми за освітнім ступенем “БАКАЛАВР” (мова навчання російська)
денна форма навчання:

Спеціальність: 051 Економіка
Міжнародна економіка
Економіка підприємства

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування
Фінанси і кредит

Термін навчання: 4 роки