Освітні програми іноземними мовами

Спеціальності та освітні програми за освітнім ступенем “БАКАЛАВР” (мова навчання російська)

денна форма навчання:

Спеціальність: 051 Економіка
Економіка підприємства (мова навчання російська) / Экономика предприятия

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування
Фінанси і кредит (мова навчання російська) / Финансы и кредит

Термін навчання: 4 роки

Заочна форма навчання

Спеціальність: 051 Економіка
Економіка підприємства (мова навчання російська) / Экономика предприятия

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування
Фінанси і кредит (мова навчання російська) / Финансы и кредит

Термін навчання: 5 роки

Спеціальності та освітні програми за освітнім ступенем “БАКАЛАВР” (мова навчання англійська)

денна форма навчання:

Спеціальність: 051 Економіка
Економіка (мова навчання англійська) / Economics

Термін навчання: 4 роки