Етапи вступної кампанії

Етапи вступної компанії за ОС Бакалавр

20 липня – 31 липня Реєстрація для участі у вступних іспитах
1 серпня Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів
1 серпня – 12 серпня Проведення вступних іспитів
13 серпня – 22 серпня (до 1800) Прийом заяв від абітурієнтів для участі у конкурсному відборі, які вступають за результатами ЗНО, а також іспитів, складених з 1 по 12 серпня
13 серпня –

16 серпня

(до 1800)

Прийом заяв від абітурієнтів, які вступають на основівступних іспитів на місця за кошти фізичних (юридичних) осіб
Прийом заяв від абітурієнтів, які вступають на основі співбесіди на місця державного замовлення
17 – 18серпня Терміни проведення Університетом співбесід
17 серпня – 22 серпня Додаткова сесія іспитів для тих, хто вступає за кошти фізичних (юридичних) осіб
20 серпня до 1200 Оприлюднення списку вступників, рекомендованих до  зарахування за результатами співбесід
22 серпня о 1000 Закінчення терміну виконання вимог (подача оригіналів документів) для рекомендованих до зарахування на навчання за державним замовленням за результатами співбесід
22 серпня до 1500 Зарахування вступників, рекомендованих до зарахування за  результатами співбесід за державним замовленням
27 серпня до 1200 Оприлюднення рейтингового списку вступників із  зазначенням рекомендованих до зарахування на  навчання за державним замовленням
31 серпня до1800  Закінчення терміну виконання вимог (подача оригіналів документів) для рекомендованих до зарахування вступників на навчання за державним замовленням
05 вересня Зарахування вступників на навчання за державним замовленням (наказ)
до 15 вересня Зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб, за рахунок цільових державних кредитів
до 15 вересня Переведення на вакантні місця державного замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

*Див. Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2020 році