Перелік документів для зарахування

Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі, після прийняття Приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування зобов’язані виконати вимоги для зарахування, а саме подати особисто до Приймальної (відбіркової) комісії:

  1. оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього;
  2. оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та/або інших документів, передбачених Правилами прийому;
  3. копії документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
  4. копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційний код).
  5. 4 кольорові фотокартки розміром 3 × 4 см;
  6. згоду вступника на обробку персональних даних;
  7. папку-швидкозшивач (для формування особової справи вступника);

Також укласти договір про навчання між Університетом та вступником (для неповнолітніх вступників – за участі батьків або законних представників)

Особи, які подали заяви в електронній формі, крім того, зобов’язані підписати власну заяву, роздруковану приймальною комісією.

 

Копії документів без пред’явлення їх оригіналів не приймаються!