Перелік документів для зарахування

Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі, після прийняття Приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування зобов’язані виконати вимоги для зарахування, а саме подати особисто до Приймальної (відбіркової) комісії:

 • оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього;
 • сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та/або інших документів, передбачених Правилами прийому;
 • копії наступних документів (для вступників, що подали електронну заяву на участь у конкурсному відборі):
 • документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційний код),
 • військово-облікового документа для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього;
 • документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1 на основі повної загальної середньої освіти;
 • копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста);
 • 4 кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • згоду вступника на обробку персональних даних;
 • папку-швидкозшивач (для формування особової справи вступника).
 • укласти договір про навчання між закладом вищої освіти та вступником (за участі батьків або законних представників -для неповнолітніх вступників).
 • підписати власну заяву, роздруковану приймальною комісією (особи, які подали заяви в електронній формі).

Увага! Всі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною (відбірковою) комісією Університету. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

*Див. Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2020 році