Підсумки вступної кампанії

ВСТУПНА КАМПАНІЯ 2019 РОКУ

 

СТАТИСТИКА ПОДАНИХ ЗАЯВ

  • На ОС «Бакалавр» на базі повної загальної середньої освіти 5342 (на 23,6% більше, ніж у 2018 році)

  Заяви подавали випускники закладів середньої освіти України:

  36 заяв з конкурсним балом 200,

  35 заяв надійшло від призерів Всеукраїнських олімпіад та конкурсів наукових робіт Малої академії наук.

  • На ОС «Магістр» – 826 (на 15% менше, ніж у 2018 році).

  Кількість поданих заяв від випускників Київського університету за ОС «Бакалавр» сягає 594(71,9% від загальної кількості поданих заяв) та від випускників інших закладів вищої освіти – 232(28,1%). Заяви подавали випускники Київського національного університету імені Тараса Шевченка, а також випускники інших ЗВО України та інших країн.

  Всього подано заяв на Економічний факультет – 5479 заяв.

  Динаміка кількості поданих заяв та кількості осіб, які прагнуть взяти участь у конкурсі на Економічний факультет подано у таблиці 1 та 2.

  Таблиця 1

  Динаміка кількості заяв на вступ, поданих на Економічний факультет у 2016-2018 рр.

  Рік ОС «Бакалавр» ОС «Магістр» Всього
  Кількість бюджетних місць Кількість поданих заяв конкурс Кількість бюджетних місць Кількість поданих заяв конкурс Кількість бюджетних місць Кількість поданих заяв
  2016 215 5058 23,53 141 812 5,7 365 5870
  2017 236 5308 22,49 134 1112 8,3 369 6420
  2018 254 4321 17,01 129 976 7,6 383 5297
  2019 265 5342 20,16 137 826 6,0 402 5479

  Таблиця 2

  Динаміка кількості осіб, що беруть участь у конкурсі на Економічному факультеті у 2016-2018 рр.

  Рік ОС «Бакалавр» ОС «Магістр» Всього
  2016 2945 443 3388
  2017 3180 475 3655
  2018 2853 460 3313
  2019 2917 383 3300

  Абітурієнти свідомо обирають Київський національний університет імені Тараса Шевченка та Економічний факультет для здобуття якісної економічної освіти. А саме, серед абітурієнтів на ОС «Бакалавр»:

  – 594 заяви мали 1 рівень пріоритету, (11,12% від загальної кількості заяв);

  – 1 і 2 рівень пріоритету склали разом 1142заяв (21,38від загальної кількості заяв).

  Що характеризує стабільно високий конкурс на одне бюджетне місце = 20,16осіб (див. табл.1), де найбільший конкурс на бюджетну форму навчання  відбувся за наступними освітніми програмами економічного факультету:

  – «Підприємництво та біржова діяльність», конкурс становив 50,1заяв на одне бюджетне місце;

  – «Маркетинг», конкурс становив 44,4 заяв на одне бюджетне місце;

  – «Менеджмент», конкурс становив 28,8 заяв на одне бюджетне місце;

  – «Торгівля, логістика та екологічне підприємництво», конкурс становив 26,8заяв на одне бюджетне місце;

  – «Економіка підприємства», конкурс становив 20,5 заяв на одне бюджетне місце;

  – «Міжнародна економіка», конкурс становив 19,3 заяв на одне бюджетне місце;

  –  «Економіка та економічна політика», конкурс становив 18,1 заяв на одне бюджетне місце;

  –  «Економічна аналітика та статистика», конкурс становив 15,7 заяв на одне бюджетне місце.

  Рейтинг освітніх програм за ОС «Магістр»під час вступної компанії на економічному факультеті у 2019 році, а саме «Топ-5 освітніх програм» за кількістю поданих заяв виглядає наступним чином:

  1. Корпоративні фінанси – 56 заяв.
  2. Маркетинг – 54 заяви.
  3. Міжнародна економіка – 53 заяви.
  4. Економіка підприємства – 52 заяви.
  5. Менеджмент організацій і адміністрування та Менеджмент інноваційної діяльності – по 44 заяви.

  Максимальний конкурс на одне бюджетне місце склав 19,0 заяв на освітню програму «Бізнес-адміністрування і консультування», що є найбільшим показником по денній формі навчання серед інших факультетів університету. «Топ-5 освітніх програм» за конкурсом на одне бюджетне місце виглядає наступним чином:

  1. Бізнес-адміністрування і консультування – 19,0 заяв.
  2. Маркетинг – 10,8 заяв.
  3. Корпоративні фінанси – 8,0 заяв.
  4. Менеджмент державних фінансів – 6,5 заяв.
  5. Менеджмент інноваційної діяльності –6,3 заяви.

  У середньому по факультету конкурс на денну форму навчання склав – 4,7 заяв на 1 бюджетне місце.

  По кількості заяв,поданих на ОС «Бакалавр» таОС «Магістр» до Київського національного університету імені Тараса Шевченка протягом останніх років, Економічний факультет входить до ТОП-5 факультетів та інститутів:

  Таблиця 3

  ТОП-5 факультетів та інститутів по кількості поданих заяв до Київського національного університету імені Тараса Шевченка

  у 2018 р.

  Факультет / Інститут ОС «Бакалавр» ОС «Магістр» Всього заяв
  1 Інститут  філології 6756 608 7364
  2 Економічний факультет 5342 826 6168
  3 Інститут міжнародних відносин 4364 953 5316
  4 Факультет інформаційних технологій 4290 265 4555
  5 Юридичний факультет 2676 1257 3934

  Особливості вступної кампанії у 2019 р. є:

  за ОС «Бакалавр» відкриття нової англомовної освітньої програми «Economics» (спеціальність 051 «Економіка»);

 1. за ОС «Магістр»:
  • відкриття 2 нових освітніх програм – «Економіка охорони здоров’я та статистика», «Економічна безпека підприємництва»;
  • оновлення 5 освітніх програм: «EconomicsandPolitics» (мова навчання англійська), «Ризик-менеджмент та страховий бізнес», «Фінансові послуги та фінансові інститути», «Фінансові послуги та ризик-менеджмент» (заочна), «Бізнес-адміністрування і консультування»;
  • вступ на усі економічні спеціальності відбувався на основі результатів єдиного вступного іспиту (ЄВІ) з іноземної мови (за технологією ЗНО);
  • конкурсний бал вступників формувався за 400-бальною шкалою та розраховувався як сума оцінок ЄВІ з іноземної мови, фахового вступного випробування та додаткових балів за навчальні та наукові досягнення;
  • вступна кампанія охоплювала більший проміжок часу (з 13 травня 2019 р. почався процес реєстрації вступників для складання ЄВІ з іноземної мови, а сама вступна кампанія тривала до 30 серпня 2019 р. – дати дозарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб);
  • вперше у вересні 2019 р. оголошено додатковий набір на заочну форму здобуття освіти за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра (на вакантні місця ліцензійного обсягу);
  • складання трьох іспитів: додаткове вступне випробування (за умови вступу на іншу спеціальність), єдиний вступний іспит з іноземної мови та фахове вступне випробування.
 2. СТАТИСТИКА ЗАРАХОВАНИХ

  На перший курсденної форми навчання за ОС «Бакалавр»у 2019 р. зараховано 560 студентів, що є найбільшим показником за останні 5 років:

   241 особа вчитиметься за кошти державного бюджету;

  вступників з пільгових категорій зараховані поза конкурсом.

  За пільгами на місця державного замовлення були переведені осіб.

  Студентами першого курсу стали найкращі випускники навчальних закладів України:

  студентів  мають конкурсний бал 200,

  15 студентів, які є призерами IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та призери ІІІ етапу конкурсу наукових робіт МАН.

  Високий рівень конкурсних балів абітурієнтів визначив прохідний бал по освітніх програмах, що пропонував економічний факультет у 2019 р. – від 181,5 конкурсних балів («Облік і аудит») до 190,0 («Економічна кібернетика»).

  Абітурієнти, що продемонстрували найкращі показники при вступі на 1 курс економічного факультету у 2019 р:

  ПІБ Конкурсний бал Досягнення
  ПІБ вступника Конкурсний бал Категорія
  Дешева Дар`я Сергіївна 200 Переможець ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу — захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України, відділення науки про землю, секція метеорології, диплом 1 ступеня
  Кузьменко Альона Сергіївна 200 Переможець IV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії, диплом 3 ступеня
  Лютий Ростислав Олександрович 200 Переможець IV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки, диплом 3 ступеня
  Пасілецький Віктор Володимирович 200 Переможець IV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії, диплом 3 ступеня
  Шаповалов Єгор Денисович 200 Переможець IV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії, диплом 3 ступеня
  Шуляківська Ніна Вахтангівна 200 Переможець IV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії, диплом 2 ступеня
  Коваленко Юрій Олексійович 200 Переможець IV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки, диплом 2 ступеня
  Стукін Віталій Станіславович 200 Переможець ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу — захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України, відділення економіки, секція фінанси, грошовий обіг і кредит, диплом 3 ступеня
  Юхимчук Світлана Сергіївна 200 Переможець IV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови і літератури, диплом 3 ступеня

   

  За ОС «Бакалавр»у цьому році частка студентів, що навчатимуться за кошти фізичних і юридичних осіб зросла –  319 особи (57%)проти 184 у 2018 р.(46%). Серед яких 21особа обрала заочну форму навчання.

  На 3 курс навчанняна економічному факультеті у 2019році за ОС бакалавра на базі ОКР «Молодший спеціаліст» за всіма освітніми програмами було прийнято 92заяви (для довідки, у 2018р. було подано 64заяви).

  Найбільше заяв було подано на програму «Фінанси і кредит» – 21 заява та «Економіка та економічна політика» – 19заяв на денну форму навчання.

  На третій курс денної та заочної форм навчання за ОС «Бакалавр» у 2018 р. зараховано 19 студентів.

  На перший курсмагістратурина економічний факультет у 2019 році за ОС «Магістр» було зараховано 287 осіб, у тому числі:

  на денну форму навчання– 206 осіб (серед яких на бюджет – 137 осіб, на контракт – 69 осіб);

  на заочну форму навчання– 81 особу (на контракт).

  Кількість зарахованих на 1 курс магістратури з 25 та більше інших ЗВО складає62особи, що становить 22%від загальної кількості зарахованих осіб, серед таких ЗВО наступні: Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» – 15 осіб, Приватний вищий навчальний заклад «Фінансово-правовий коледж» – 11 осіб, Національний університет «Києво-Могилянська академія» – 5 осіб.

   ЗАГАЛЬНА СТАТИСТИКА ЗАРАХОВАНИХ НА ОСВІТНІ СТУПЕНІ «БАКАЛАВР» ТА «МАГІСТР»

  Зведену статистику за набором на ОС «Бакалавр» та ОС «Магістр» на Економічному факультеті у 2019 р. наведено у наступній таблиці:

  Таблиця 5

  Зведена статистика за набором на ОС «Бакалавр» та

   ОС «Магістр» на Економічному факультеті у 2018 р. (осіб)

  Бакалавр Магістр ВСЬОГО
  На базі ОКР “Молодший спеціаліст” На базі повної загальної середньої освіти
  1 2 3 1+2+3
  Бюджет 0 241 137 378
  Контракт 19 319 150 469
  Всього 24 560 287 871

  Склад студентів 1 курсу бакалаврату та магістратури за гендерною ознакою та місцем проживання виглядає наступним чином:

  Кількість осіб, % до підсуку ОС «Бакалавр» ОС «Магістр»
  у тому числі:    
  – жінки 57 60,3
  – чоловіки 43 59,7
  у тому числі:
  – м. Київ 37 56,8
  – інші міста та населені пункти 63 43,2

  Абітурієнти, які вступили на 1-й курс бакалаврату у 2019 році, представлені майже всіма регіонами України.

   

  Бажаємо всім студентам Економічного факультету  наснаги для втілення мрій, опанування величезного простору можливостей, творчого і духовного зростання, набуття нових знань і професійних компетенцій!

  Нехай навчальний рік буде багатим на нові починання і звершення!