Етапи вступної кампанії

Етапи вступної кампанії (магістратура)

Реєстрація  вступників для складання єдиного  вступного іспиту з іноземної мови 13 травня – 03 червня

(до 1800)

Складання додаткових фахових вступних випробувань для осіб, які вступають на іншу спеціальність 13 травня – 31 травня

(за визначеним графіком)

Прийом заяв і документів для осіб, які вступають на основі вступних іспитів, що проводить Університет* 17 червня – 25 червня
Основна сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови або вступного іспиту з іноземної мови в Університеті 02 липня
Прийом заяв і документів для осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту з іноземної мови та фахового вступного випробування 10 липня – 23 липня
Проведення Університетом фахових вступних випробувань, а також додаткових фахових вступних випробувань для осіб, які вступають на іншу спеціальність і вже складали єдиний вступний іспит 23 липня – 26 липня

(за визначеним графіком)

Надання рекомендацій для зарахування за державним замовленням до 05 серпня
Закінчення для рекомендованих до зарахування вступників терміну виконання вимог для зарахування на навчання за державним замовленням 10 серпня о 1800
Зарахування вступників за державним замовленням, за кошти фізичних та/або юридичних осіб, за рахунок цільових державних кредитів 11 серпнядо 1200
Дозарахування (можливе за наявності вакантних місць) на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб 30 серпня

*Див. Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2019 році (Додаток  3.4. Категорії осіб, щодо яких застосовуються спеціальні умови участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти)

Перелік документів, які вступник подає до приймальної комісії

(у період з 10 по 23 липня 2019 р.)

 1. Заява.
 2. Копія паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу).
 3. Копія диплома і додатку до нього.
 4. Копія військово-облікового документа (для військовозобов’язаних).
 5. Копії документів, які надають право на додаткові бали та/або спеціальні умови участі у конкурсному відборі (за наявності)*.
 6. Копія екзаменаційного листка єдиного вступного іспиту з іноземної мови.
 7. Чотири кольорові фотокартки (3х4 см).
 8. Згода на обробку персональних даних.
 9. Папка-швидкозшивач (для формування особової справи вступника).

*Див. Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2019 році (§ 4.2 «Врахування навчальних та наукових досягнень вступників», додаток 3.4 «Категорії осіб, щодо яких застосовуються спеціальні умови участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти»).

Вступник подає документи до приймальної комісії особисто і тільки у паперовій формі. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією університету або в установленому законодавством порядку. Копії паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Вступні випробування проводяться у формі:

 1. Єдиного вступного іспиту з іноземної мови (ЄВІ).
 2. Фахового вступного випробування (іспит з фаху).
 3. Додаткового фахового вступного випробування (для осіб, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня) здобутого за іншою спеціальністю).

Конкурсний бал розраховується за формулою:

 

КБ = П1 + П2 + П3

П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови (100-200 балів);

П2 – оцінка іспиту фахового вступного випробування (100-200 балів);

П3 – додаткові бали за навчальні та наукові досягнення (10 балів).

Для осіб, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня) здобутого за іншою спеціальністю, важливою умовою є успішне проходження додаткових фахових вступних випробувань (іспит зі спеціальності у формі тесту).