Етапи вступної кампанії

Етапи вступної кампанії (магістратура)

Реєстрація  вступників для складання єдиного  вступного іспиту з іноземної мови 13 травня – 03 червня

(до 1800)

Складання додаткових фахових вступних випробувань для осіб, які вступають на іншу спеціальність 13 травня – 31 травня

(за визначеним графіком)

Прийом заяв і документів для осіб, які вступають на основі вступних іспитів, що проводить Університет* 17 червня – 25 червня
Основна сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови або вступного іспиту з іноземної мови в Університеті 02 липня
Прийом заяв і документів для осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту з іноземної мови та фахового вступного випробування 10 липня – 23 липня
Проведення Університетом фахових вступних випробувань, а також додаткових фахових вступних випробувань для осіб, які вступають на іншу спеціальність і вже складали єдиний вступний іспит 23 липня – 26 липня

(за визначеним графіком)

Надання рекомендацій для зарахування за державним замовленням до 05 серпня
Закінчення для рекомендованих до зарахування вступників терміну виконання вимог для зарахування на навчання за державним замовленням 10 серпня о 1800
Зарахування вступників за державним замовленням, за кошти фізичних та/або юридичних осіб, за рахунок цільових державних кредитів 11 серпнядо 1200
Дозарахування (можливе за наявності вакантних місць) на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб 30 серпня

Прийом заяв і документів, вступні іспити, конкурсний відбір та зарахування на навчання на перший курс на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі терміни:

 Етапи вступної кампанії (бакалаврат)
Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів 01липня
Початок прийому заяв і документів від абітурієнтів для участі в конкурсному відборі 10липня
Закінчення прийому заяв і документів від осіб, які мають проходити творчий конкурс, співбесіду або складати вступні іспити, що проводить Університет 16липня о 1800
Терміни проведення Університетом співбесід 17 липня – 19 липня
Оприлюднення списку вступників, рекомендованих до зарахування за результатами співбесід 20 липня до 1200
Закінчення терміну виконання вимог до зарахування за державним замовленням для вступників, рекомендованих до зарахування за результатами співбесід 22 липня до 1000
Зарахування вступників, рекомендованими до зарахування за результатами співбесід за державним замовленням 22 липня до 1500
Проведення Університетом вступних іспитів, додаткової сесії творчих конкурсів 17 липня – 22 липня
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають тільки за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 22 липня о 1800
Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на навчання за державним замовленням 26 липня
Закінчення для рекомендованих до зарахування вступників терміну виконання вимог для зарахування на навчання за державним замовленням 31 липня до 1800
Прийом заяв на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб від вступників, що беруть участь у конкурсному відборі та не рекомендовані до зарахування на навчання за державним замовленням 26 липня – 4 серпня
Зарахування вступників на навчання за державним замовленням 01 серпня до 1200
Зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб, за рахунок цільових державних кредитів 5 серпня
Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб до 09 серпня
Дозарахування (можливе за наявності вакантних місць) на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб 30 серпня

Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на вакантні місця на навчання на перший курс (зі скороченим терміном навчання), на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеня бакалавра, проводиться у такі терміни:

 Етапи вступної кампанії
Початок прийому заяв і документів від абітурієнтів для участі в конкурсному відборі 10 липня
Закінчення прийому заяв і документів 22липня о 1800
Проведення Університетом вступних випробувань 23 липня – 30 липня
Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця для навчання за державним замовленням 01 серпня
Зарахування вступників на навчання за державним замовленням, за кошти фізичних та юридичних осіб, за рахунок цільових державних кредитів 05 серпня
Дозарахування (можливе за наявності вакантних місць) на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб 30 серпня

*Див. Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2019 році (Додаток  3.4. Категорії осіб, щодо яких застосовуються спеціальні умови участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти) за посиланням http://vstup.univ.kiev.ua/pages/61