Фінансові інститути та ризик-менеджмент

072 ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ
ПРОГРАМА ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ МАГІСТР
«ФІНАНСОВІ ІНСТИТУТИ ТА РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ»

(денна/заочна форми навчання)

Освітня програма «Фінансові інститути та ризик-менеджмент» є потужною платформою для розбудови кар’єри у економічному середовищі як практика, і як науковця. Адже наша основна мета – це формування знань, умінь та навичок, які стануть вашою конкурентною перевагою як професіоналів у динамічному світі економіки і фінансів.

 

Переваги освітньої програми – це цінності, які ми сформуємо разом:

  • ми працюємо на результат: саме тому дисципліни, які вам викладатимуться, відповідають новітнім практикам як в Україні, так і за кордоном;
  • ми налаштовані на білінгвізм: українська і англійська мови – лише через таке поєднання можливе формування справжнього фахівця у сфері економіки та фінансів;
  • ми розбудовуємо нетворкінг: з регуляторами (Національним банком України, Фондом гарантування вкладів фізичних осіб та іншими), з корпоративним сектором (фінансовим і нефінансовим), з провідними університетами та дослідними установами як всередині, так і ззовні країни;
  • ми дотримуємося принципів професійної етики й академічної доброчесності;
  • ми відкриті до діалогу і партнерства: наші випускники – це наш цінний актив, а тому взаємоповага і взаємопідтримка є невід’ємною складовою навчання за нашою програмою;
  • ми налаштовані на зміни і готові відповідати на виклики завдяки орієнтованості на особистісний розвиток.

 

Випускники освітньої програми «Фінансові інститути та ризик-менеджмент» є власниками успішного бізнесу та працюють у провідних компаніях

Навчальні дисципліни, що вивчаються

Обов`язкові компоненти Фінансові інститути Ризик-менеджмент
–    Фінансові інститути та ринки

–    Аналіз бізнес-процесів у фінансовій сфері (Business Intelligence in Finance)

–    Візуалізація фінансових даних (Financial Data Visualization)

–    Професійна та корпоративна етика у фінансових інститутах

–    Стратегічний менеджмент

–    Корпоративні фінанси

–    Фінансова стабільність та фінансові шоки (Financial Stability and Financial Shocks)

–    Ризик-менеджмент фінансових ринків та інститутів

–    Управління та оптимізація фінансового портфеля (Financial Portfolio Optimization and Management)

–    Прикладна статистика у фінансовій сфері

–    Управління соціальними ризиками (Social Risk Management)

–    Управління приватним капіталом (Wealth Management and Asset Allocation)

Вибіркові компоненти Кластер 1 «Управління фінансовими інститутами» Кластер 2 «Ризик-менеджмент фінансових ринків»
–    Е-бізнес фінансових інститутів (E-business Financial Institutions)

–    Цільове фінансування

–    Комплаєнс  у фінансових інститутах

–    Антикризовий менеджмент

–    Управління змінами

–    Фінансова інформація та прийняття стратегічних рішень (Financial Information and Strategic Decision Making)

–    Конструювання структурних фінансових продуктів

–    Маркетинг фінансових послуг

–    Бенчмаркінг фінансових ринків та інститутів (Benchmarking of Financial Markets and Institutions)

–    Поведінка фінансових ринків (Financial Market Behavior)

–    Злиття та поглинання

–    Інноваційні фінансові платформи

Наукова складова –        Методологія наукових досліджень у фінансовій сфері

–        Науково-дослідна практика/ Виробнича практика

–        Кваліфікаційна робота магістра

–        Курсова робота з дисципліни «Ризик-менеджмент фінансових ринків та інститутів»