Корпоративні фінанси

072 ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ
ПРОГРАМА ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ МАГІСТР
«КОРПОРАТИВНІ ФІНАНСИ»

(форма навчання – ЗАОЧНА)

 

Освітня програма «Корпоративні фінанси» запроваджена у 2011 році та націлена на підготовку магістрів фінансів, що володіють інноваційним способом мислення та компетентностями, необхідними для ефективного управління фінансовою діяльністю підприємства та надання аналітичної підтримки фінансових рішень, і здатні вирішувати управлінські та науково-дослідні завдання у галузі фінансів.

Програма має статус University Affiliation Program CFA Institute, USA (міжнародна організація, що присвоює одне з найбільш престижних звань у галузі фінансових інвестицій і фінансової аналітики – Chartered Financial Analyst).

Обсяг програми – 120 кредитів ЄКТС, термін навчання – 1 рік 9 місяців. Орієнтація програми: освітньо-професійна прикладна.

 

Переваги освітньої програми:

 • 1. Випусники підготовлені для того, щоб самостійно підготуватись до складання іспиту на сертифікат фінансового аналітика – Chartered Financial Analyst (CFA®, рівні І-ІІІ) або The Certificate in Investment Performance Measurement (CIPM®) від CFA Institute;
 • 2. Здобувачі програми отримують можливість скористатися стипендіями від CFA Institute для проходження всіх трьох рівнів іспитів Certified Financial Analyst, що є визнаним стандартом інвестиційної професії у всьому світі;
 • 3. Частина курсів викладається англійською мовою;
 • 4. Студенти програми мають можливість використовувати бази даних Bloomberg, що є однією з найпотужніших баз фінансової інформації в світі;
 • 5. Серед викладачів програми професіонали, що мають міжнародні сертифікати CFA, ACCA;
 • 6. Студенти отримують можливість взяти участь у престижних міжнародних конкурсах від CFA Institute, зокрема: CFA Institute Research Challenge, Ethics Challenge та ін.;
 • 7. Студенти мають можливість безкоштовного навчання в режимі онлайн:
 •        – за програмою “Основи Інвестування CFA Інституту”, що дає можливість отримати Сертифікат CFA Інституту і право на перезарахування кредитів з профільних дисциплін програми;
 •        – за програмою “Основи фінансів та інвестицій” українською мовою від CFA Інституту на платформі Prometheus при підтримці Проект USAID «Трансформація фінансового сектору»;
 •        – на першому в Україні онлайн-симуляторі “Етика фахівця з фінансів та інвестицій”;
 • 8. Викладачам надається доступ до актуальних  підручників CFA Institute, до зразків завдань на     екзамени CFA усіх трьох рівнів (CFA Program exams) та відкрита підписка на «Журнал  фінансового аналітика» (Financial Analysts Journal).

 

Випускники освітньої програми «Корпоративні фінанси» мають широкий вибір кар’єрних траєкторій, а саме:

 • фінансового управляючого компанії,
 • інвестиційного менеджера у компаніях, що управляють портфелем фінансових активів (пенсійні фонди, інвестиційні фонди, інвестиційні банки),
 • фахівця в аналітичних департаментах інвестиційних компаній, у консалтингу для приватних і корпоративних клієнтів,
 • спеціаліста з корпоративного управління та фінансової звітності.

 

Навчальні дисципліни, що вивчаються

Обов’язкові навчальні дисципліни: 90 кредитів ЄКТС

 1. Макроекономіка ІІ
 2. Бізнес-модель компанії
 3. Прикладна економетрика
 4. Стратегічне управління
 5. Міжнародні фінансові ринки
 6. Управління корпоративними фінансами
 7. Фінансова політика в умовах глобалізації
 8. Актуальні проблеми теорії та практики фінансів
 9. Інвестиції в акції
 10. Проектне фінансування
 11. Методологія наукових досліджень фінансів і кредиту
 12. Етичні та професійні стандарти у фінансовому бізнесі
 13. Фінансова звітність і аналіз корпоративних фінансів
 14. Економічна та фінансова безпека підприємства
 15. Управління персоналом
 16. Міжнародне фінансове право
 17. Поведінкові фінанси
 18. Митно-тарифна політика держави

Вибіркові дисципліни (дисципліни за вибором студента): 30 кредитів ЄКТС.

Вибірковий блок складається з 2-х пяти компонентних переліків, з кожного із яких студент обирає по три дисципліни.

Перелік 1

 1. Деривативи
 2. Боргові фінансові інструменти
 3. Фінансове моделювання в Exсel
 4. Управління портфелем
 5. Альтернативні інвестиції

Перелік 2

 1. Валютно-фінансові і платіжні умови зовнішньо-економічних контрактів
 2. Глобалізація та міжнародна фінансова система
 3. Оцінка вартості компанії
 4. Венчурне фінансування
 5. Управління особистими фінансами