Заочна форма

Спеціальності та освітні програми за освітнім ступенем “МАГІСТР” заочна форма навчання:

Спеціальність: 051 Економіка

Міжнародна економіка

  • Програма вступного випробування
  • Зразок екзаменаційного білету

Економіка бізнесу

 

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування

Облік, оподаткування та контроль

  • Програма вступного випробування
  • Зразок екзаменаційного білету

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Корпоративні фінанси

Фінансові інститути та ризик-менеджмент

Спеціальність: 073 Менеджмент

Менеджмент організацій і адміністрування