Заочна форма

Спеціальності та освітні програми за освітнім ступенем “МАГІСТР” заочна форма навчання:

Спеціальність: 051 Економіка
Економіка та право

Міжнародна економіка

Економіка підприємства

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування
Облік і аудит

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Корпоративні фінанси

Фінансові послуги та ризик-менеджмент

Спеціальність: 073 Менеджмент
Менеджмент організацій і адміністрування