Розрахунок конкурсного балу вступника

Вступні випробування проводяться у формі:

  1. Єдиного вступного іспиту з іноземної мови (ЄВІ).
  2. Фахового вступного випробування (іспит з фаху).

 

Конкурсний бал розраховується за формулою:

КБ = К1×П1 + К2×П2 + П3

 

  • П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови (за шкалою від 100 до 200 балів);
  • П2 – оцінка іспиту фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів);
  • П3 – додаткові бали за навчальні та наукові досягнення ( до10 балів);
  • К1, К2 – невід’ємні вагові коефіцієнти, визначені Додатком 3.2. до Правил прийому

Перелік конкурсних предметів та їхні вагові коефіцієнти
для вступників на навчання для здобуття ступеня магістра
Освітня програма Конкурсні предмети,
вступні екзамени або творчі конкурси
Ваговий коефіцієнт
Факультет/Інститут: Економічний
Денна форма навчання
Економіка та економічна політика ЄВІ 0,4
Фахове вступне випробування 0,6
Економічна аналітика та статистика ЄВІ 0,4
Фахове вступне випробування 0,6
Економічна кібернетика ЄВІ 0,4
Фахове вступне випробування 0,6
Економіка та політика (мова навчання англійська/українська) / Economics and Politics ЄВІ 0,4
Фахове вступне випробування 0,6
Міжнародна економіка ЄВІ 0,4
Фахове вступне випробування 0,6
Економіка бізнесу ЄВІ 0,4
Фахове вступне випробування 0,6
Облік, оподаткування та контроль ЄВІ 0,4
Фахове вступне випробування 0,6
Корпоративні фінанси ЄВІ 0,4
Фахове вступне випробування 0,6
Фінанси публічного сектору (з можливістю подвійного разом з Норд Університетом, Норвегія) ЄВІ 0,4
Фахове вступне випробування 0,6
Фінансові інститути та ризик-менеджмент ЄВІ 0,4
Фахове вступне випробування 0,6
Фінансові ринки та ризик-менеджмент / Financial Markets and Risk Management (З можливістю подвійного дипломування разом з Університетом Масарика в м.Брно, Чехія) ЄВІ 0,4
Фахове вступне випробування 0,6
Менеджмент організацій і адміністрування ЄВІ 0,4
Фахове вступне випробування 0,6
Менеджмент інноваційної діяльності ЄВІ 0,4
Фахове вступне випробування 0,6
Бізнес-адміністрування і консультування (мова навчання англійська/українська) З можливістю подвійного дипломування з Університетом Мачерата, Італія (Global Politics and International Relations, Curriculum International Politics and Economic Relations) ЄВІ 0,4
Фахове вступне випробування 0,6
Маркетинг ЄВІ 0,4
Фахове вступне випробування 0,6
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність ЄВІ 0,4
Фахове вступне випробування 0,6
Заочна форма навчання
Економіка бізнесу ЄВІ 0,4
Фахове вступне випробування 0,6
Міжнародна економіка ЄВІ 0,4
Фахове вступне випробування 0,6
Облік, оподаткування та контроль ЄВІ 0,4
Фахове вступне випробування 0,6
Економічна безпека підприємництва ЄВІ 0,4
Фахове вступне випробування 0,6
Менеджмент організацій і адміністрування ЄВІ 0,4
Фахове вступне випробування 0,6
Фінансові інститути та ризик-менеджмент ЄВІ 0,4
Фахове вступне випробування 0,6
Корпоративні фінанси ЄВІ 0,4
Фахове вступне випробування 0,6