МАГІСТЕРСЬКИЙ ТЕСТ НАВЧАЛЬНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ

Для вступе на магістерські освітні програми за спеціальностями галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» та  07 «Управління та адміністрування» вступникам необхідно скласти магістерський тест навчальної компетентності (МТНК).

МТНК –  це комп’ютерний онлайн-тест, що проходитиме в спеціальних тимчасових екзаменаційних центрах, створених у населених пунктах України (за погодженням з органами державної влади), а також у деяких країнах Європи.

МТНК міститиме завдання, спрямовані на визначення загальної навчальної компетентності вступника. Їх укладають відповідно до Програми ТЗНК.

 Складники МТНК

Складник МТНК Види діяльності (прояви компетентності)
1.Вербально-комунікативний компонент МТНК
1.1. Критичне читання
1.2. Аналітичне письмо
1.3. Комунікація й медіація
2. Логіко-аналітичний компонент МТНК
2.1. Логічне мислення
2.2. Аналітичне мислення

 

Зареєструватися для проходження МТНК потенційні магістри зможуть з 27 червня до 18 липня до 18:00 включно, звернувшись до  приймальної комісії закладу вищої освіти.

Основна сесія МТНК – з 10 до 17 серпня.