Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

076 ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

ПРОГРАМА ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ МАГІСТР
«ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ»

(денна форма навчання)

 

Освітня програма підготовки магістрів “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” спрямована на теоретичну і практичну підготовку фахівців у галузі підприємництва, торгівлі та біржової діяльності на рівні сучасної європейської та світової університетської освіти. Програма є перспективною та  престижною, оскільки підприємці, бізнесмени входять в ТОП-10 найбільш перспективних і престижних професій, а в сфері торгівлі працює майже 20% зайнятого населення України і його частка постійно зростає.

 

Переваги освітньої програми:

 1. отримання якісних знань, практичних навичок щодо створення успішного власного бізнесу;
 2. сучасне навчально-методичне забезпечення (навчальні підручники, практикуми, робочі зошити, електронні навчальні матеріали та ін.);
 3. викладання окремих дисциплін англійською мовою;
 4. залучення іноземних професорів, бізнесменів до проведення занять;
 5. потужна сучасна матеріально-технічна освітнньо-наукова база, використання інтерактивних технологій у навчальному процесі: перший в Україні Центр підприємництва «Дія.Бізнес» для підготовки молодих підприємців; Центр економічної безпеки підприємництва; навчально-інформаційний комп’ютерний центр; лабораторія еколого-гігієнічної експертизи; Німецько-український центр економіко-екологічної освіти, науки, підприємництва та культури; спеціалізовані програмні продукти, мультимедійні дошки;
 6. формування, визначених Всесвітнім економічним форумом, вмінь і навичок працівників майбутнього, зокрема: щодо праці в команді, вирішення комплексних проблем, розвитку  аналітичного, критичного та стратегічного мислення, лідерських і підприємницьких навичок, уміння управляти проєктами і змінами;
 7. участь в кейс-клубах, воркшопах, майтер-класах, які проводяться як викладачами кафедри, так і запрошеними іноземними професорами;
 8. можливість навчання, стажування, практики і працевлаштування у провідних компаніях України і за кордоном;
 9. співпраця з державними органами влади та представниками громадських організацій, зокрема Спілки підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України, Торгово-промислової палати України та ін.

Випускники освітньої програми є справжніми фахівцями, які володіють ґрунтовними знаннями і можуть займати ключові посади у різних сферах економічної діяльності. Зокрема, можуть засновувати власні підприємства, працювати на виробничих, торговельних підприємствах, в корпоративних, франчайзингових торговельних мережах, логістичних компаніях, девелоперських, транспортних та аутсорсингових компаніях, на митниці, в громадських організаціях та центрах соціальної роботи, в державних органах й установах.

Навчальні дисципліни, що вивчаються

Обов’язкові навчальні дисципліни

 1. Проектний менеджмент
 2. Екологічна економіка
 3. Стратегічне управління підприємництвом
 4. Товарна інноваційна політика підприємства
 5. Економічна безпека підприємництва
 6. 1Міжнародне технічне регулювання у підприємницькій діяльності
 7. Data science в електронній комерції
 8. Управління та оптимізація логістичної діяльності підприємства
 9. Міжнародний зелений бізнес (International Green Business)
 10. Методологія та організація економічних наукових досліджень з основами інтелектуальної власності
 11. Професійна та корпоративна етика
 12. Актуальні проблеми економічної теорії та економічної політики
 13. Прикладна економетрика
 14. Управління біржовою діяльністю

 

Вибіркові дисципліни (дисципліни за вибором студента)

 1. Оцінка і тенденції розвитку торговельних та логістичних структур
 2. Економіко-екологічна політика ціноутворення
 3. Soft skills у підприємництві
 4. Розвиток підприємництва в контексті Європейського зеленого курсу
 5. Антикризове управління підприємницькою діяльністю
 6. Ціноутворення МСБ
 7. Інноваційне підприємництво
 8. Соціальне підприємництво