Спеціальності та освітні програми

Спеціальності та освітні програми за освітнім ступенем “МАГІСТР” денна форма навчання:

Спеціальність: 051 Економіка
Економіка / Economics (мова навчання – англійська)

Економіка та економічна політика

Економіка та право

Економічна кібернетика

Економічна аналітика та статистика

Міжнародна економіка

Економіка підприємства

Економіка та оцінка підприємства (бізнесу) (Подвійний диплом)

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування
Облік і аудит

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування
Банківська справа

Менеджмент державних фінансів

Корпоративні фінанси

Управління ризиками та страхування

Фінанси публічного сектору (Подвійний диплом)

Фінансові ринки та ризик-менеджмент (Подвійний диплом)

Спеціальність: 073 Менеджмент
Менеджмент організацій і адміністрування

Менеджмент інноваційної діяльності

Бізнес-адміністрування (Подвійний диплом)

Спеціальність: 075 Маркетинг
Маркетинг

Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Екологічне підприємництво

Прикладна економіка

Електронна комерція

Термін навчання 2 роки