Подвійний диплом

Спеціальності та освітні програми за освітнім ступенем “МАГІСТР” денна форма навчання:

Спеціальність: 051 Економіка
Економіка та оцінка підприємства (бізнесу) (Подвійний диплом)

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування
Фінанси публічного сектору (Подвійний диплом)

Фінансові ринки та ризик-менеджмент (Подвійний диплом)

Спеціальність: 073 Менеджмент
Бізнес-адміністрування (Подвійний диплом)

Термін навчання: 2 роки