Подвійний диплом

Спеціальності та освітні програми за освітнім ступенем “МАГІСТР” денна форма навчання:

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування
Фінанси публічного сектору (Подвійний диплом)

Фінансові ринки та ризик-менеджмент (Подвійний диплом)

Спеціальність: 073 Менеджмент
Бізнес-адміністрування (Подвійний диплом)

Термін навчання: 1 рік 9 місяців