Вступ на базі ОКР Молодший спеціаліст

Спеціальності та освітні програми для прийому на навчання на третій курс осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеня бакалавра

 денна форма навчання:
Спеціальність: 051 Економіка
• Економічна теорія та економічна політика

• Міжнародна економіка

• Економіка підприємства

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування
• Облік і аудит

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування
• Фінанси і кредит

Спеціальність: 073 Менеджмент
• Менеджмент організацій

Спеціальність: 075 Маркетинг
• Маркетинг

Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
• Екологічне підприємництво, торгівля, та логістика

• Підприємництво та біржова діяльність

заочна форма навчання:
Спеціальність: 051 Економіка
• Економіка підприємства

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування
• Фінанси і кредит

Термін навчання:
• 2 роки (денна форма)
• 3 роки (заочна форма)