Вступ на базі ОКР Молодший спеціаліст

Напрями підготовки для прийому на навчання на третій курс осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеня бакалавра

6.030501 «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ»

6.030503 «МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА»

6.030504 «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА»

6.030506 «ПРИКЛАДНА СТАТИСТИКА»

6.030507 «МАРКЕТИНГ»

6.030508 «ФІНАНСИ І КРЕДИТ»

6.030509 «ОБЛІК І АУДИТ»

6.030601 «МЕНЕДЖМЕНТ»

Термін навчання: 2 роки