Факультет

Про економічний факультет

Заснування:
Економічна освіта в університеті бере свій початок із заснування у 1842 р. кафедри політичної економії і статистики. Економічний факультет в Київському університеті було організовано у 1944 р.

Кафедри:
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки; економіки підприємства; економічної кібернетики; міжнародної економіки та маркетингу; менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності; обліку та аудиту; фінансів; страхування, банківської справи та ризик-менеджменту; екологічного менеджменту та підприємництва; статистики та демографії; підприємництва; іноземних мов.

Підрозділи:
Німецько-український центр економіко-екологічної освіти, науки, підприємництва і культури; Центр фінансової освіти, науки та атестації фахівців в галузі фінансового ринку; Навчально-виробничий центр страхового бізнесу; НДС «Центр економічних досліджень».

Спеціальності та освітні програми за освітнім ступенем “БАКАЛАВР”
денна форма навчання:

Спеціальність: 051 Економіка
Економічна теорія та економічна політика
Економічна кібернетика
Бізнес статистика
Міжнародна економіка
Економіка підприємства
Спеціальність: 071 Облік і оподаткування
Облік і аудит
Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування
Фінанси і кредит
Спеціальність: 073 Менеджмент
Менеджмент організацій
Спеціальність: 075 Маркетинг
Маркетинг
Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Екологічне підприємництво, торгівля та логістика
Підприємництво та біржова діяльність

заочна форма навчання:
Спеціальність: 051 Економіка
Економіка підприємства
Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування
Фінанси і кредит

Спеціальності та освітні програми за освітнім ступенем “МАГІСТР”:
Спеціальність: 051 Економіка
Економічна теорія та економічна політика
Економічна кібернетика
Прикладна статистика
Міжнародна економіка
Економіка підприємства
Спеціальність: 071 Облік і оподаткування
Облік і аудит
Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування
Банківська справа
Менеджмент державних фінансів
Корпоративні фінанси
Управління ризиками та страхування
Спеціальність: 073 Менеджмент
Менеджмент організацій і адміністрування
Менеджмент інноваційної діяльності
Бізнес-адміністрування
Бізнес-школа. МВА
Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Екологічне підприємництво
Прикладна економіка

Декан:
Віктор Дмитрович Базилевич, доктор економічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії наук України, Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

Наявність гуртожитку: так

Військова кафедра:
проходження військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу за контрактом у Військовому інституті КНУ імені Тараса Шевченка.

Викладання дисциплін іноземною мовою:
студенти мають змогу вивчати окремі профільні дисципліни іноземною мовою.
Програма подвійного дипломування:
факультет надає унікальну можливість навчання на міжнародній магістерській програмі на базі спеціальностей «Бізнес-адміністрування» (кафедра міжнародної економіки та маркетингу КНУ імені Тараса Шевченка) та «International Politics and Economic Relations» (Університет Мачерата, Італія). Спільна магістерська програма дозволить її учасникам безкоштовно прослуховувати англомовні курси протягом одного семестру в університеті-партнері та в результаті отримати два дипломи про вищу освіту визнаних у світі університетів. Зарахування на програму подвійного диплому на базі магістратури денної форми навчання за спеціальністю «Бізнес-адміністрування» відбувається на конкурсній основі. Обов’язковою умовою є рівень В2 володіння англійською мовою. Загальна тривалість навчання за програмою «Бізнес-адміністрування» – 1 рік 10 місяців. Спеціальність «Бізнес адміністрування» передбачає прийняття на навчання абітурієнтів, які мають диплом бакалавра, спеціаліста або магістра будь-якої спеціальності.

Видатні випускники:
Кравчук Леонід Макарович (1934) – перший Президент України після здобуття нею незалежності у 1991 році (1991–1994), Голова Верховної Ради України (1990–1991), Народний депутат України (1990–1991), (1994–2006), Герой України;

Чухно Анатолій Андрійович (1926 – 2012) – д.е.н., професор, академік НАН України, Заслужений професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Ковальчук Трохим Тихонович (1944) – д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів і банківської справи Київського університету ринкових відносин, член Ради Національного банку України, Заслужений діяч науки і техніки України;

Черняк Володимир Кирилович (1941) – д.е.н., професор, завідувач відділом методології політичної економії Інституту економіки АН України (1978-1995), Народний депутат України ІІІ і ІV скликань, провідний науковий співробітник Інституту законодавства Верховної ради України (2006-2011);

Філіпенко Антон Сергійович (1943) – д.е.н., професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Заслужений працівник освіти України, Заслужений діяч науки і техніки України;

Базилевич Віктор Дмитрович (1949) – д.е.н., професор, Член-кореспондент НАН України, декан економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, завідувач кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки (2003-2015), Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Заслужений діяч науки і техніки України;

Бодров Володимир Григорович (1952) – д.е.н., професор, завідувач кафедри управління національним господарством та економічної політики Національної академії управління при Президентові України, Заслужений діяч науки і техніки України;

Лютий Ігор Олексійович (1960) – д.е.н., професор, проректор з науково-педагогічної роботи (2009-2015), завідувач кафедри фінансів економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Заслужений економіст України;

Нефьодов Максим Євгенович (1984) – керуючий партнер інвесткомпанії Dragon Capital (2010-2015), заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України;

Ніколайчук Сергій Анатолійович (1981) – к.е.н., начальник Управління методології, аналізу та прогнозування платіжного балансу Національного банку України (2008-2013), директор Департаменту монетарної політики та економічного аналізу Національного банку України (2014 – до нині);

Чеберкус Дмитро Вікторович (1981) – к.е.н., директор департаменту науково-технічного розвитку Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації (2012-2014), директор департаменту науково-технічного розвитку МОН України (2014- до нині).

Адреса: вул. Васильківська, 90а
Телефон: + 38 (044) 521-35-78
Факс: + 38 (044) 521-35-78
E-mail: decanat_econom@univ.kiev.ua
Web: www.econom.univ.kiev.ua