Факультет

Про економічний факультет

Заснування:
Економічна освіта в університеті бере свій початок із заснування у 1842 р. кафедри політичної економії і статистики. Економічний факультет в Київському університеті було організовано у 1944 р.

Кафедри:
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки; економіки підприємства; економічної кібернетики; міжнародної економіки та маркетингу; менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності; обліку та аудиту; фінансів; страхування, банківської справи та ризик-менеджменту; екологічного менеджменту та підприємництва; статистики та демографії; підприємництва; іноземних мов.

Підрозділи:
Німецько-український центр економіко-екологічної освіти, науки, підприємництва і культури; Центр фінансової освіти, науки та атестації фахівців в галузі фінансового ринку; Навчально-виробничий центр страхового бізнесу; НДС «Центр економічних досліджень».

Спеціальності та освітні програми ОС Бакалавр:

 • 051 Економіка:
  • Економіка та економічна політика (Д)
  • Економічна теорія та економічна політика (на основі ОКР молодшого спеціаліста) (Д)
  • Економічна кібернетика (Д)
  • Економічна аналітика та статистика (Д)
  • Міжнародна економіка (Д)
  • Міжнародна економіка (на основі ОКР молодшого спеціаліста) (Д)
  • Міжнародна економіка (мова навчання російська) (Д)
  • Економіка підприємства (Д/З)
  • Економіка підприємства (на основі ОКР молодшого спеціаліста) (Д/З)
  • Економіка підприємства (мова навчання російська) (Д/З)
 • 071 Облік і оподаткування:
  • Облік і аудит (Д)
  • Облік і аудит (на основі ОКР молодшого спеціаліста) (Д)
 • 072 Фінанси, банківська справа та страхування:
  • Фінанси і кредит (Д/З)
  • Фінанси і кредит (на основі ОКР молодшого спеціаліста) (Д/З)
  • Фінанси і кредит (мова навчання російська) (Д/З)
 • 073 Менеджмент:
  • Менеджмент організацій (Д)
  • Менеджмент організацій (на основі ОКР молодшого спеціаліста) (Д)
 • 075 Маркетинг:
  • Маркетинг (Д)
  • Маркетинг (на основі ОКР молодшого спеціаліста) (Д)
 • 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність:
  • Підприємництво та біржова діяльність (Д)
  • Підприємництво та біржова діяльність (на основі ОКР молодшого спеціаліста) (Д)
  • Торгівля, логістика та екологічне підприємництво (Д)
  • Екологічне підприємництво, торгівля та логістика (на основі ОКР молодшого спеціаліста) (Д)

* Д – денна форма навчання
** З – заочна форма навчання
Спеціальності та освітні програми ОС Магістр:

 • 051 Економіка:
  • Економіка (мова навчання англійська) (Д)
  • Економіка та економічна політика (Д)
  • Економіка та право (Д/З)
  • Економічна кібернетика (Д)
  • Економічна аналітика та статистика (Д)
  • Міжнародна економіка (Д/З)
  • Економіка підприємства (Д/З)
  • Економіка та оцінка підприємства (бізнесу) (Програма подвійного дипломування з Вищою школою бізнесу, Національний університет Луїса, м. Новий Сонч, Республіка Польща) (мова навчання українська/англійська) (Д)
 • 071 Облік і оподаткування:
  • Облік і аудит (Д/З)
 • 072 Фінанси, банківська справа та страхування:
  • Банківська справа (Д/З)
  • Фінанси публічного сектору (Програма спільного дипломування разом з Університетом Нурленда, м. Бодо, Норвегія) (Д)
  • Менеджмент державних фінансів (Д/З)
  • Менеджмент державних фінансів (мова навчання російська) (З)
  • Корпоративні фінанси (Д/З)
  • Фінансові ринки та ризик-менеджмент (Програма подвійного дипломування разом з Університетом Масарика, м. Брно, Чеська Республіка) (Д)
  • Управління ризиками та страхування (Д/З)
 • 073 Менеджмент:
  • Менеджмент організацій і адміністрування (Д/З)
  • Менеджмент інноваційної діяльності (Д)
  • Бізнес-адміністрування (Програма подвійного дипломування разом з Університетом Мачерата, м. Мачерата, Італія) (Д)
 • 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність:
  • Екологічне підприємництво (Д)
  • Електронна комерція (Д)
  • Прикладна економіка (Д)

* Д – денна форма навчання
** З – заочна форма навчання
Спеціальності, за якими здійснюється підготовка докторів філософії:

 • 051 Економіка (Д/З)
 • 071 Облік і оподаткування (Д/З)
 • 072 Фінанси, банківська справа та страхування (Д/З)
 • 073 Менеджмент (Д/З)
 • 075 Маркетинг (Д/З)
 • 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Д/З)

* Д – денна форма навчання
** З – заочна форма навчання
Кафедри:

 1. Кафедра екологічного менеджменту та підприємництва
 2. Кафедра економічної кібернетики
 3. Кафедра економіки підприємства
 4. Кафедра економічної теорії, макро- і мікроекономіки
 5. Кафедра іноземних мов
 6. Кафедра менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
 7. Кафедра міжнародної економіки та маркетингу
 8. Кафедра обліку та аудиту
 9. Кафедра підприємництва
 10. Кафедра страхування та ризик-менеджменту
 11. Кафедра статистики та демографії
 12. Кафедра фінансів

Програма підготовки офіцерів запасу

Навчання за програмою підготовки офіцерів запасу відбувається на базі Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Правила прийому).

Гуртожитки

Іногородні студенти факультету проживають у гуртожитку № 10.

Видатні випускники:
Кравчук Леонід Макарович (1934) – перший Президент України після здобуття нею незалежності у 1991 році (1991–1994), Голова Верховної Ради України (1990–1991), Народний депутат України (1990–1991), (1994–2006), Герой України;

Чухно Анатолій Андрійович (1926 – 2012) – д.е.н., професор, академік НАН України, Заслужений професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Ковальчук Трохим Тихонович (1944) – д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів і банківської справи Київського університету ринкових відносин, член Ради Національного банку України, Заслужений діяч науки і техніки України;

Черняк Володимир Кирилович (1941) – д.е.н., професор, завідувач відділом методології політичної економії Інституту економіки АН України (1978-1995), Народний депутат України ІІІ і ІV скликань, провідний науковий співробітник Інституту законодавства Верховної ради України (2006-2011);

Філіпенко Антон Сергійович (1943) – д.е.н., професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Заслужений працівник освіти України, Заслужений діяч науки і техніки України;

Базилевич Віктор Дмитрович (1949) – д.е.н., професор, Член-кореспондент НАН України, декан економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, завідувач кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки (2003-2015), Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Заслужений діяч науки і техніки України;

Бодров Володимир Григорович (1952) – д.е.н., професор, завідувач кафедри управління національним господарством та економічної політики Національної академії управління при Президентові України, Заслужений діяч науки і техніки України;

Лютий Ігор Олексійович (1960) – д.е.н., професор, проректор з науково-педагогічної роботи (2009-2015), завідувач кафедри фінансів економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Заслужений економіст України;

Нефьодов Максим Євгенович (1984) – керуючий партнер інвесткомпанії Dragon Capital (2010-2015), заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України;

Ніколайчук Сергій Анатолійович (1981) – к.е.н., начальник Управління методології, аналізу та прогнозування платіжного балансу Національного банку України (2008-2013), директор Департаменту монетарної політики та економічного аналізу Національного банку України (2014 – до нині);

Чеберкус Дмитро Вікторович (1981) – к.е.н., директор департаменту науково-технічного розвитку Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації (2012-2014), директор департаменту науково-технічного розвитку МОН України (2014- до нині).

Адреса: вул. Васильківська, 90а
Телефон: + 38 (044) 521-35-78
Факс: + 38 (044) 521-35-78
E-mail: decanat_econom@univ.kiev.ua
Web: www.econom.univ.kiev.ua