Additional exam

Особи, які бажають вступити на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра на основі ступеня бакалавра (магістра чи освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), здобутого за іншою спеціальністю, мають успішно скласти додаткове фахове вступне випробування.

Терміни проведення додаткових фахових вступних випробувань:

29 травня – 31 травня та 23 липня – 26 липня 2019 р.* за затвердженим графіком.

*Остаточний графік складання фахових вступних випробувань буде оприлюднено після 10.07.2019 р.

Додаткове вступне випробування має форму тесту. При цьому час, відведений на додатковий іспит, не може перевищувати 90 хвилин.

Додаткове вступне випробування має кваліфікаційний характер та оцінюється за двобальною шкалою – «склав/не склав». У випадку, якщо вступник не склав додаткового вступного випробування, він втрачає право брати учать у конкурсному відборі на цю освітню програму.

 

Вступ для навчання за освітніми програмами спеціальностей:

Спеціальність 051 «Економіка»

Освітні програми «Економіка та політика (Economics and  Politics)», «Економіка та економічна політика», «Економіка та право», «Економічна кібернетика», «Економічна аналітика та статистика», «Економіка охорони здоров’я та статистика», «Економіка підприємства», «Економіка та оцінка підприємства (бізнесу)», «Міжнародна економіка»

Спеціальність 071 «Облік і оподаткування»

Освітня програма «Облік і аудит»

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Освітні програми «Корпоративні фінанси», «Менеджмент державних фінансів», «Фінанси публічного сектору», «Ризик-менеджмент та страховий бізнес», «Фінансові послуги та фінансові інститути», «Фінансові ринки та ризик-менеджмент», «Фінансові послуги та ризик-менеджмент»

Спеціальність 073 «Менеджмент» 

Освітні програми «Менеджмент організацій і адміністрування», «Менеджмент інноваційної діяльності»

Спеціальність 075 «Маркетинг»

Освітні програми «Бізнес-адміністування і консультування», «Маркетинг»

Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Освітні програми «Екологічне підприємництво», «Електронна комерція», «Прикладна економіка», «Економічна безпека підприємництва»

Програма додаткового фахового вступного випробування є однаковою для вступу на денну та заочну форми навчання.