Додатковий іспит

Додатковий іспит «ЕКОНОМІКА: ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ, МІКРОЕКОНОМІКА, МАКРОЕКОНОМІКА, ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНИХ УЧЕНЬ»

Особи, які бажають вступи для навчання за освітнім ступенем «Магістр» на основі ступеня бакалавра чи магістра, здобутих за іншою спеціальністю, мають скласти додаткове фахове вступне випробування.

Терміни проведення додаткових фахових вступних випробувань:

для вступу на освітні програми спеціальності 051 Економіка*:

14 травня – 31 травня 2018 р. за затвердженим графіком.

* Якщо особи,  які вступають для навчання за освітнім ступенем «Магістр» на основі ступеня бакалавра чи магістра, здобутих за іншою спеціальністю, не склали додаткового фахового вступного випробування, вони автоматично втрачають право на реєстрацію електронних кабінетів для складання єдиного фахового вступного іспиту з іноземної мови (ЗНО).

 

для вступу на освітні програми інших спеціальностей (071 Облік і оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 073 Менеджмент, 075 Маркетинг, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність):

12 липня – 27 липня 2018 р. за затвердженим графіком.

Вступ для навчання за освітніми програмами спеціальностей:

071 Облік і оподаткування (освітня програма «Облік і аудит»)

072 Фінанси, банківська справа та страхування (освітні програми «Банківська справа», «Менеджмент державних фінансів», «Корпоративні фінанси», «Фінанси публічного сектору / Подвійний диплом», «Управління ризиками та страхування», «Фінансові ринки та ризик-менеджмент / Подвійний диплом»)

073 Менеджмент (освітня програма «Бізнес-адміністрування / Global Politics and International Relations (Curriculum International Politics and Economic Relations) / Подвійний диплом»)

073 Менеджмент(освітні програми «Менеджмент організацій і адміністрування» та «Менеджмент інноваційної діяльності»)

075 Маркетинг (освітня програма «Маркетинг»)

076 ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ (освітні програми «Екологічне підприємництво», «Електронна комерція», «Прикладна економіка»)

*програма додаткового фахового вступного випробування є однаковою для вступу на денну та заочну форми навчання.