Faculty administration

Декан

Базилевич Віктор Дмитрович
Декан економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, професор кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка, член-кореспондент НАН України, Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Лауреат премії імені М.І. Туган-Барановського НАН України, академік Академії наук вищої школи України
Науковий ступінь, вчене звання: доктор економічних наук, професор

Кабінет: 710

Робочий телефон:
(044) 521-35-78

Заступник декана з навчальної роботи

Пікус Руслана Володимирівна
Професор кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук, професор

Кабінет: 703

Робочий телефон:
(044) 521-35-65

Заступник декана з наукової роботи

Ігнатюк Анжела Іванівна
Професор кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Науковий ступінь, вчене звання: доктор економічних наук, професор

Кабінет: 705

Робочий телефон:
(044) 521-35-28

E-mail: nauka_econom@univ.kiev.ua