Faculty administration

Декан

Ігнатюк Анжела Іванівна
Професор кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Науковий ступінь, вчене звання: доктор економічних наук, професор

Кабінет: 710

Робочий телефон:
(044) 521-35-78

Заступник декана з навчально-методичної  роботи

Любкіна Олена Вікторівна
Доцент кафедри фінансів Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук, доцент

Кабінет: 703

Робочий телефон:
(044) 521-35-65

Заступник декана з наукової роботи та міжнародного співробітництва

Вітренко Андрій Олександрович
Доцент кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Науковий ступінь, вчене звання: доктор економічних наук, доцент

Кабінет: 705

Робочий телефон:
(044) 521-35-28

E-mail: nauka_econom@univ.kiev.ua

Заступник декана з навчальної та виховної роботи

Анісімова Людмила Анатоліївна
Доцент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності, відповідальна за виховну та позааудиторну роботу на економічному факультеті
Науковий ступінь, вчене звання: кандидат фізико-математичних наук, доцент

Кабінет: 702

Робочий телефон:
(044) 521-33-90