Магістратура

Спецiальностi та освiтнi програми, за якими кафедра здійснює підготовку та випуск магістрів:
05 Соцiальнi та поведiнковi науки : 051 Економiка : Міжнародна економіка
07 Управління та адміністрування : 075 Маркетинг : Маркетинг
07 Управління та адміністрування : 073 Менеджмент : Бізнес-адміністрування
07 Управління та адміністрування : 075 Маркетинг : Бізнес-адміністрування і консультування (з можливістю подвійного дипломування з Бізнес-адміністрування і консультування / Global Politics and International Relations, Curriculum International Politics and Economic Relations)