Науменкова Світлана Валентинівна

Посада: професор кафедри фінансів

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

e–mail: naumenkova@knu.ua

Websites:

Навчання:

 • 1997 – захист докторської дисертації у Харківському державному університеті
  за спеціальністю 08.04.01 – фінанси, грошовий обіг та кредит
 • 1987 – захист кандидатської дисертації у Раді по вивченню продуктивних сил АН УРСР
 • 1983 – 1987 рр. – навчання в аспірантурі Харківського державного університету (кафедра планування народного господарства)
 • 1977 – 1982 рр. – навчання на економічному факультеті Харківського державного університету

Трудова діяльність:

 • З вересня 2016 р. – професор кафедри фінансів Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • 2009 р. – 2016 – завідувач кафедри банківської справи Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • 2008 р. – в.о. завідувача кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • 2006 – 2008 рр. – професор кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • 1998 – 2006 рр. – завідувач кафедри фінансів Української академії банківської справи Національного банку України
 • 1996 – 1997 – професор кафедри державних фінансів Української академії банківської справи Національного банку України

Викладає навчальні дисципліни:

 • У поточному році:  «Проектне фінансування», «Діяльність центрального банку».  
 • У попередні роки:  «Ринок фінансових послуг», «Банківський нагляд»,«Банківське регулювання та подолання банківських криз (Bank Regulation and Resolution of Banking Crises)», «Центральний банк і грошово-кредитна політика», «Глобальна фінансова стабільність», «Корпоративні фінанси», «Методологія економічних наукових досліджень», «Вступ до університетських студій».

Стажування, підвищення кваліфікації, участь у міжнародних проектах:

 • 2020 – Міністерство фінансів України, НБУ, Нацкомфінпослуг, НКЦПФР («Стратегія розвитку фінансового сектору України до 2025 року») (панельна дискусія) (Київ, Україна)
 • 2019 – 2020 – International Business Information Management Association (член Програмного Комітету 34, 35, 36 IBIMA International Conference)  (Іспанія).
 • 2019 – Національний банк України («Практичні аспекти оцінки банківських ризиків») (семінар)(Київ, Україна)
 • 2019 – BankWatch Forum (Київ, Україна)
 • 2018 – Національний банк України («Сучасні підходи до банківського регулювання та нагляду в Україні») (семінар) (Київ, Україна)
 • 2017– Національний банк України. Реформи у нагляді та запровадження макропруденційного регулювання в банківському секторі України (семінар) (Київ, Україна)
 • 2017 – National Council of University Research Administration (NCURA). Best Practices in Research Administration (Kyiv, Ukraine)
 • 2016 – Національний банк України. Семінар: «Практичні аспекти формулювання та реалізації монетарної політики Національного банку України» (Київ, Україна)
 • 2016 – Kyiv, World Bank Office. Ukraine Economic Update (Kyiv, Ukraine)
 • 2016 – British Council of Ukraine. English for Universities: 20-hour training “Participation in Іnternational Сonferences” (Kyiv, Ukraine)
 • 2015 – Management & Marketing Universal Business School. MBA Intensive (Kyiv, Ukraine)
 • 2014 – Kyiv School of Economics (KSE). ProstoScience Project (PROSTO). Professional Development: Open Recourses, Digital Science and International Publications (Kyiv, Ukraine)
 • 2014 – USAID Financial Sector Development Program (FINREP-II). Personal Finance Management (Kyiv, Ukraine)
 • 2012 – ПАТ «УкрСиббанк». SAP-Banking: нові можливості для банківського бізнесу (семінар) (Київ, Україна)
 • 2012 – НБУ, Федеральне міністерство фінансів ФРН; КfW; Фонд ощадних кас ФРН. Проект «Всесвітній день збережень – 2012»
 • 2011 – SAP University Alliances. Практика використання ERP систем в управлінні виробництвом (Київ, Україна)
 • 2011 – 2012 – USAID Financial Sector Development Program (FINREP-I) (Kyiv, Ukraine)
 • 2011 – Ukrainian Chamber of Commerce and Industry. Enhance Innovation Strategies, Policies and Regulation in Ukraine. EU Project EuropeAid/127694/C/SER/UA (Kyiv, Ukraine)
 • 2011 – KCSA, Ukrainian PPP Development Support Center, ADETEF. Potential of PPP Рrojects Іmplementation in Field of Communal Infrastructure Modernization (Kyiv, Ukraine)
 • 2010 – British Embassy/UK Trade & Investvent. Public Private Partnership Projects in Ukraine: A Practical Perspective (Kyiv, Ukraine)
 • 2009 – World Bank/International Finance Corporation Seminar. Bad Debt Resolution in Ukraine (Kyiv, World Bank Office, Ukraine)
 • 2008 – Центр наукових досліджень НБУ. Розвиток фінансового сектору України в умовах формування нової фінансової архітектури (наукове дослідження) (Київ, Україна)
 • 2002 – International Monetary Fund Institute (IMFI). Macroeconomic and Financial Policies in Transition Economies (Kyiv, Ukraine)
 • 2001 – Національний банк України. Навчально-методичний центр НБУ. Економічне планування та прогнозування: міжнародний науково-практичний семінар (Київ, Україна)
 • 2000 – Фонд державного майна України. Сертифікат експерта з оцінки майна, майнових прав та бізнесу (Київ, Україна)
 • 1999, 2002 – Deutsche Bundesbank. Central Banking System and Human Recourses Management (Frankfurt am Main, Düsseldorf; Deutschland)
 • 1998 – 2000 – Northumbria University, Newcastle Business School. Regional Academic Partnerships Scheme (REAP) (Newcastle upon Tyne, England)
 • 1998; 1999, 2000 – Fachhochschule der Deutchen Bundesbank (Hachenburg, Deutschland)

Наукові інтереси:
Стійкість національних фінансових систем в умовах формування нової фінансової архітектури. Фінансова стабільність. Діяльність центральних банків. Банківське регулювання та нагляд. Ринок фінансових послуг. Проектне фінансування.

Громадська діяльність та членство:

 • Дійсний член Академії економічних наук України ( з 2004 р.)
 • Член спеціалізованої вченої ради в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (Д 26.001.12)
 • Член науково-експертної колегії Громадської ради НБУ (2014-2016)
 • Член редколегії журналів: «Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice»,«Фінанси України», «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Економіка», «Наукові праці НДФІ», «Банківська справа»
 • Член Президії Київської міської організації Спілки економістів України.
 • Член експертної ради та заступник голови експертної ради з питань проведення експертизи дисертаційних робіт МОН України з питань макроекономіки, світового господарства і соціально-економічного розвитку (економічні науки) (2010 – 2016).

Нагороди та відзнаки:

 • Нагрудний знак МОН України «За наукові та освітні досягнення» (2018)
 • Відмінник освіти України (2004 р.)
 • Почесна грамота Президії НАН України (2009)
 • Подяка та Почесна грамота Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2009)
 • Подяки за участь у роботі галузевих конкурсних комісій Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт та Олімпіади зі спеціальності «Банківська справа» (2011 – 2017)
 • Почесна грамота Правління Національного банку України (2001)
 • Відзнаки Національного банку України (2000, 2001, 2004, 2018) та редакції періодичних видань Національного банку України (2012)
 • Подяка UniCredit Bank (2013) та ПІРЕУС БАНК МКБ (2013)
 • Автор більш ніж 250 наукових та навчально-методичних праць фінансово-банківського спрямування. Підготувала 20 кандидатів економічних наук

Монографії, підручники, посібники:

 1. Механізми забезпечення ефективності та конкурентоспроможності банківської системи та економіки України : монографія. — К.: ДВНЗ «Університет банківської справи», 2019.  (авт. сс. 160 – 173).
 2. Strategies for Economic Development: The experience of Poland and the prospects of Ukraine, 2018, – Izdevnieciba “Baltija Publishing”(Poland, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach). (авт.сс.183 – 198).
 3. Проблеми запровадження режиму інфляційного таргетування в Україні//Теорія і практика грошового обігу та банківської справи в умовах глобальної фінансової нестабільності: монографія / За ред. д.е.н., проф. О.В.Дзюблюка. – Тернопіль, 2017. (авт.сс.104 – 121).
 4. Ефективність та конкурентоспроможність банківської системи України / за ред. Г.Т. Карчевої, Т.С. Смовженко, В.І. Міщенка. – К.: УБС, 2016.
 5. Фінансова інфраструктура України: стан, проблеми та перспективи розвитку: монографія; за заг. ред.  В. Опаріна, В. Федосова – К.:КНЕУ, 2016. – 695 с. (авт.сс.406-447)
 6. Науменкова С.В. Науково-дослідна практика: навчальний посібник / С.В. Науменкова, О.В. Тригуб. – К.: ЦП «Компринт», 2016. – 136 с.
 7. Банківська система України на шляху євроінтеграції: монографія / За ред. С.А. Буковинського. (Серія «Інституційні засади розвитку банківської системи України»). – К.: ЦНД НБУ, 2015. – 496 с.
 8. Деньги, кредит, банки: учебник и практикум для академического бакалавриата / под ред. В.В. Иванова, Б.И. Соколова. – М.: Юрайт, 2015. – 371 с.
 9. Модернізація фінансової системи України в процесі євроінтеграції / За ред. О.В. Шлапака, Т.І. Єфименко. У 2-х томах. Т.2. – К.: ДННУ «Академія фінансового управління», 2014. – 784 с.
 10. Фінанси. Бюджет. Податки: національна та міжнародна термінологія: у 3-х т. /За ред. Т.І. Єфименко. – К.: ДННУ «Акад. фін. управління», 2013. – Т.2. – 648 с.
 11. Науменкова С.В. Валютне регулювання / С.В. Науменкова, К.Ф. Черкашина. – К.: ЦП «Компринт», 2013. – 155 с.
 12. Словник-довідник банківської термінології / За ред. В.І. Міщенка. – К.: НБУ, Центр наукових досліджень. – 2013. – 176 с.
 13. Современные подходы к управлению устойчивостью бизнеса: монография / А.Н. Ряховская, С.В. Науменкова, Е.А. Лапко и др. – М.: Финансовый университет, 2012. – 280 с.
 14. Міщенко В.І. Банківський нагляд: Підручник / В.І. Міщенко, С.В. Науменкова. – К.: ЦНД НБУ, 2011. – 498 с.
 15. Банківська енциклопедія. – К.: Центр наукових досліджень Національного банку України: Знання, 2011. – 504 с.
 16. Державний бюджет і бюджетна стратегія в умовах економічних реформ: у 4 т. / За заг. ред. Ф.О. Ярошенка. – К.: ДННУ «Акад. фін. управління», 2011.
 17. Науменкова С.В. Ринок фінансових послуг. Навч. посібник / С.В. Науменкова, С.В. Міщенко. – К.: Знання, 2010. – 532 с.
 18. Науменкова С.В. Система регулювання ринків фінансових послуг зарубіжних країн. Навчальний посібник / С.В. Науменкова, В.І. Міщенко. – К.: ЦНД НБУ, УБС НБУ. – 2010. – 170 с.
 19. Науменкова С.В. Валюта і валютна політика / С.В. Науменкова, В.І. Міщенко. – К.: Знання, 2010. – 84 с.
 20. Науменкова С.В. Недержавне пенсійне забезпечення / С.В. Науменкова. – К.: Знання, 2010. – 66 с.
 21. Науменкова С.В. Розвиток фінансового сектору України в умовах формування нової фінансової архітектури: монографія / С.В. Науменкова, С.В. Міщенко. – К.: Університет банківської справи НБУ, 2009. – 384 с.
 22. Банківська справа: підручник для студ. вищ. навч. закл. / За заг. ред. І.О. Лютого – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2009. – 384 с.
 23. Обґрунтування методичних підходів до оцінки стійкості фінансової системи: Інформ.-аналіт. матеріали. Вип.6 /В.І. Міщенко, Р.С. Лисенко, С.В. Науменкова та ін. –К.: НБУ, Центр наук. досліджень. – 2006. – 162 с.
 24. Науменкова С.В. Фінанси малого бізнесу / С.В. Науменкова, О.В. Люта, О.В. Гуркіна. – Суми: УАБС, 2004. – 116 с.
 25. Енциклопедія банківської справи України / Редкол.: В.С. Стельмах [голова] та ін. – К.: Молодь, Ін Юре, 2001. – 680 с.
 26. Науменкова С.В. Фінансовий ринок та інвестиції. Збірник тестових вправ та завдань / С.В. Науменкова, А.В. Андрєєв, Ф.О. Журавка. – К.: Знання, 1999. – 213 с.
 27. Науменкова С.В. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємств: Практичний посібник (Частина І) / С.В. Науменкова. – Суми: Ініціатива, 1999. – 104 с.
 28. Науменкова С.В. Валютне регулювання: навчальний посібник для студентів /С.В. Науменкова, В.І. Міщенко, Ф.О. Журавка. – Суми: УАБС, 1997.
 29. Науменкова С.В. Финансовое обеспечение воспроизводственных процессов в ресурсодобывающих отраслях / С.В. Науменкова. -К.: Наукова думка, 1997. – 182 с.
 30. Науменкова С.В. Проблемы сбалансированности денежного рынка Украины / С.В. Науменкова. – К.: Наукова думка, 1997. – 55 с.

Вибіркові статті (2013-2019):

 1. Naumenkova S., Tishchenko, Mishchenko S., MishchenkoV., Ivanov V.(2020).Assessment and mitigation of credit risks in project financing. Banks and Bank Systems. 15(1), Р. 72 – 84. DOI: http://dx.doi.org/10.21511/bbs.15(1).2020.08
 2. Paliienko O., Naumenkova S., Mishchenko S. (2020). An empirical investigation of the Fama-French five-factor model. Investment Management and Financial Innovations. 17(1). Р. 143-155. DOI: http://dx.doi.org/10.21511/imfi.17(1).2020.13
 3. Naumenkova, S., Mishchenko, S., Dorofeiev D. (2019) Digital financial inclusion: Evidence from Ukraine. Investment Management and Financial Innovations, 16(3), 194 – 205. https://doi.org/10.21511/imfi.16(3).2019.18
 4. Mishchenko, S., Naumenkova, S., Mishchenko, V., Ivanov, V., Lysenko, R. (2019). Growing discoordination between monetary and fiscal policies in Ukraine. Banks and Bank Systems, 14(2), Р. 40-49. https://doi.org/10.21511/bbs.14(2).2019.04
 5. Naumenkova, S., Mishchenko, S., & Mishchenko, V. (2019). Features of regulatory identification of financial companies as financial intermediaries. Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice, 1(28), 390–401. https://doi.org/10.18371/fcaptp.v1i28.163387
 6. Міщенко В.І., Науменкова С.В. Особливості маркетингу банківських інновацій в умовах невизначеності та асиметрії інформації. Причорноморські економічні студії. 2019. №46. С.83-89.
 7. Науменкова С.В. Оверсайт платіжних систем на засадах ризик-орієнтованого нагляду// С.В.Науменкова, С.В.Міщенко //Науковий погляд: економіка та управління. – 2018. – №2(60) – С149 – 157.
 8. Ivanov V. Determinants of tax incentives for investment activity of enterprises / V. Ivanov, Lvova N., Natalia V. Pokrovskaia, S. Naumenkova // Journal of Tax Reform. – 2018.- Vol. 4. – p. 125 – 141.
 9. Науменкова С.В. Цифрові валюти у контексті суспільної довіри до грошей / С.В.Науменкова, В.І.Міщенко, С.В.Міщенко // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – 2018. -№ 2(25). – С. 305 – 316.
 10. MishchenkoV. Special aspects of using hybrid financial tools for project risk management in Ukraine / V.Mishchenko, S. Naumenkova, V. Ivanov, Tishchenko//Investment Management and Financial Innovations. 2018, Volume 15, Issue #2, pp. 257-266.
 11. Mishchenko Inflation and economic growth: the search for a compromise for the Central Bank’s monetary policy / V. Mishchenko, S. Naumenkova, S. Mishchenko, V. Ivanov // Banks and Bank Systems, Volume 13, Issue #2, 2018, p. 153 – 163
 12. Науменкова С.В. Макроекономічні аспекти оцінювання достатності капіталу банків в Україні/ С.В.Науменкова, В.І.Міщенко, С.В.Міщенко //Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – 2017 – №2(23). – С.4 – 16.
 13. Міщенко В.І. Світові тенденції монетизації економіки /В.І.Міщенко, С.В.Науменкова, І.М.Льон //Фінанси України. – 2017. – №9. –  С. 53 – 74.
 14. Науменкова С.В. Підходи до вибору інструментів захисту від системних ризиків /С.В.Науменкова //Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – 2017 – №1(22). – С.60 – 70.
 15. Науменкова С. Фінансові інструменти убезпечення від політичних ризиків у проектному фінансуванні / С. Науменкова, С. Міщенко, Є. Тіщенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2016. – №10 (187). – С. 6 – 17.
 16. Міщенко В.І. Сек’юритизація споживчих кредитів /В.І. Міщенко, С.В. Науменкова, О.А.Шаповал//Актуальні проблеми економіки. – 2016. – №12. – С.311 – 321.
 17. Міщенко В.І. Банківська система України: проблеми становлення та розвитку (25 років банківській системі України)/ В.І. Міщенко, С.В. Науменкова // Фінанси України. – 2016. – №5 – С.7-33.
 18. Міщенко С.В. Монетарні цикли в економіці України / С.В. Міщенко, С.В. Науменкова, І.М. Льон //Актуальні проблеми економіки. – 2016. – №11(185) . – С.363 – 372.
 19. Науменкова С. Ефективність пруденційного банківського нагляду: особливості методичних підходів /С. Науменкова, К. Цицик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2015. – №10(175). – С.46-55.
 20. Науменкова С.В. Макропруденційні інструменти в механізмі забезпечення фінансової стабільності / С.В. Науменкова, В.І. Міщенко // Фінанси України. – 2015. – № 10. – С.53-76.
 21. Науменкова С.В. Фінансова інклюзивність: економічний зміст та підходи до вимірювання / С.В. Науменкова // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №4(166). – С.363-371.
 22. Науменкова С.В. Базель І, ІІ, ІІІ: розвиток підходів для зміцнення регуляторної основи / С.В.Науменкова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2015. – №12 (177). – С.39-48.
 23. Naumenkova S. Transition to Inflation Targeting in Ukraine: New Tools for Monetary Policy / S. Naumenkova, O. Malyutin, S. Mishchenko. – Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Economics. – 2015. – №1(166). – Р. 31-39.
 24. Науменкова С.В. Влияние денежно-кредитной политики центрального банка на стимулирование экономического роста / С.В. Науменкова, В.И. Мищенко // Проблемы современной экономики (Евразийский международный научно-аналитический журнал). – 2015. – №2(54). – С.168-174.
 25. Науменкова С.В. Фінансові репресії у механізмі прихованого переміщення державного боргу: форми та інструменти / С.В. Науменкова, В.І. Міщенко // Фінанси України. – 2015. – №8. – С.31-55.
 26. Науменкова С. Обстеження збалансованості попиту та пропозиції на кредитному ринку: досвід центральних банків / С.Науменкова //Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2014. – №10(163). – С.51-57.
 27. Науменкова С.В. Фінансування проектів публічно-приватного партнерства / С.В. Науменкова, Я. О. Овсянникова // Теоретичні та прикладні питання економіки: Зб. наук. праць. Випуск 1(30). – К.: ВПЦ «Київський університет», 2015. – C.54-66.
 28. Науменкова С.В. Макропруденційний банківський нагляд та умови забезпечення його ефективності / С.В. Науменкова, К.Ю. Цицик // Економіка розвитку (Economics of Development). – 2014. –№4 (72). – С.65-72.
 29. Науменкова С.В. Роль коммуникаций банков в защите прав потребителей банковских услуг / С.В. Науменкова, В.И. Мищенко // Социальная экономика. – 2014. – №1-2. – С.134-143.
 30. Науменкова С.В. Трансформация роли и функций центральных банков в посткризисный период // Экономика и банки. – 2014. – №1. – С.7-15.
 31. Науменкова С.В. Фінансова інклюзивність та проблеми забезпечення доступу населення до базових фінансових послуг в Україні/ С.В. Науменкова // Вісник Національного банку України. – 2014. – №11. – С.31-37.
 32. Науменкова С.В. Прогнозування капіталізації банківських установ України / С.В. Науменкова, І.В.Доманецький // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – Харків: ХННІ ДВНЗ «Університет банківської справи»- 2014. – №2 (17). – С.57 – 64.
 33. Науменкова С. Регулирование денежного обращения на основе использования методов и инструментов денежно-кредитной политики /С. Науменкова, С. Мищенко// Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2013. – №6 (147). – С.66-72.
 34. Науменкова С.В. Особливості оцінювання ефективності проектів публічно-приватного партнерства: зарубіжний досвід та українська практика/ С.В. Науменкова, Я.О.Овсянникова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2013. – №134. – С.47-51.
 35. Науменкова С.В. Особливості та інструменти проектного фінансування в Україні / С.В. Науменкова, Гавриш Л. Ю. // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. – Харків: ХННІ ДВНЗ «Університет банківської справи».– 2013. – Випуск1(14). – С.214 – 222.
 36. S. Рeculiarities of approaches to the assessment of corporate mergers in the banking sector of Ukraine /S. Naumenkova, K. Lagutina // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2013. – №150. – С.65-71.
 37. Науменкова С.В. Підвищення доступності фінансових послуг: актуальні питання регуляторної практики / С.В. Науменкова // Фінанси України. – 2013. – №10. – С.20 – 33.
 38. Науменкова С.В. Влияние устойчивости денежного обращения на экономический рост /С.В. Науменкова, С.В. Мищенко // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. – 2013. – №3. – С.14-23.
 39. Науменкова С.В. Розвиток кредитування у посткризових умовах / С.В. Науменкова, С.В. Міщенко // Банківська справа. – 2013. –№1. – С.3-19.
 40. Науменкова С.В. Сучасні проблеми капіталізації банківської системи України /С.В. Науменкова, В.І. Міщенко // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – Харків: ХННІ ДВНЗ «Університет банківської справи». – 2013. -Випуск 2(15).- С.3 – 11.
 41. Науменкова С. В. Прогнозування розвитку ринку іпотечного кредитування в Україні / С.В. Науменкова, С.В. Саранчук, О. І. Манзюк // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики.  – Харків: ХННІ ДВНЗ «Університет банківської справи». – 2013.  – Випуск 2(15). – С.51 – 58.