Магістерська освітньо-наукова програма “ЕКОНОМІКА І ПРАВО” (денна форма)

Магістерська освітньо-наукова програма

“ЕКОНОМІКА ТА ПРАВО”

 (денна форма навчання)

Освітня програма спрямована на якісну теоретичну і практичну підготовку фахівців у галузі економіки (економіки та права) на рівні сучасної європейської та світової університетської освіти шляхом забезпечення міждисциплінарного характеру професійної підготовки, що інтегрує економічну та правову освіту і компетентності.

 Переваги освітньої програми:

 • •  ефективна підготовка на міждисциплінарній основі, що дозволяє сформувати ширші фахові конкурентні компетентності, які затребувані на сучасному ринку праці у суміжних економічній та правовій галузях;
 • •  інтеграція правових і економічних знань, що забезпечує якісну основу для розширення можливостей подальшого працевлаштування фахівців у сфері економіко-правової діяльності;
 • •  здійснення теоретичних, аналітичних та прикладних досліджень для вирішення широкого спектра економіко-правових завдань;
 • •  вивчення окремих дисциплін англійською мовою, стажування студентів за кордоном;
 • •  практика в провідних українських, іноземних компаніях, державних установах, науково-дослідних та навчальних закладах.

 Випускники освітньої програми – висококонкурентні фахівці на ринку праці, які працюють:

 • • в органах державної влади, місцевого самоврядування та управління, правоохоронних органах у сфері боротьби з економічними правопорушеннями, підрозділах економічної безпеки;
 • • у фінансових, економічних та аналітичних підрозділах підприємств і установ усіх організаційно-правових форм;
 • •  у вищих навчальних закладах і науково-дослідних установах.

 Навчальні дисципліни, що вивчаються:

Обов’язкові навчальні дисципліни:

 • – Актуальні проблеми економічної теорії та економічної політики
 • – Мікроекономіка – 2
 • – Правове регулювання економічних відносин
 • – Економіка права
 • – Макроекономіка – 2
 • – Контрактні відносини та договірне право
 • – Методологія та організація економіко-правових наукових досліджень
 • – Юридична відповідальність та захист прав
 • – Професійна та корпоративна етика
 • – Економіка і право інтелектуальної власності
 • – Нова політична економія
 • – Економіка галузевих ринків
 • – Конкуренція та конкурентне право
 • – Поведінкова та експериментальна економіка
 • – Інституційна та еволюційна економіка
 • – Кредитні відносини та кредитні зобов’язання

Дисципліни вільного вибору студента (вибір з переліку – студент обирає 6 дисциплін):

 • – Правові засади надання фінансових послуг
 • – Економічні та правові засади неплатоспроможності (банкрутства)
 • – Ринок цінних паперів
 • – Комерціалізація інтелектуальної власності
 • – Сервісна економіка
 • – Економіка корпоративного сектора та корпоративне право
 • – Право Європейського союзу
 • – Міжнародні економічні відносини та міжнародне приватне право
 • – Злиття і поглинання: міжнародні трансакції
 • – Правові засади підприємницької діяльності
 • – Теорія економічного розвитку
 • – Екологічна економіка та екологічне право

 

НЕОБХІДНІ УМОВИ ВСТУПУ В МАГІСТРАТУРУ

наявність освітнього ступеню бакалавра, магістра або ОКР спеціаліста

РЕЄСТРАЦІЯ ЕЛЕКТРОННИХ КАБІНЕТІВ ВСТУПНИКІВ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ЄДИНОГО ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ІСПИТУ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

з 13 травня по 03 червня 2019 року

СКЛАДАННЯ ДОДАТКОВИХ ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ (для осіб, які вступають на основі ступеню вищої освіти (ОКР), здобутого за іншою спеціальністю)

Дати складання: 13 травня – 31 травня 2019 р.

ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ

для осіб, які вступають на основі вступних іспитів, що проводить  Університет

з 17 по 25 червня 2019 року  (Для осіб, до яких застосовуються спеціальні умови участі відповідно до Додатку 3.4. Правил прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2019 році)

для осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту з іноземної мови та фахового вступного випробування

з 10 по 23 липня 2019 року

 

ВСТУПНІ ІСПИТИ

ЄДИНИЙ ФАХОВИЙ ВСТУПНИЙ ІСПИТ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

02 липня 2019 року

ФАХОВІ ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ, ЩО ПРОВОДИТЬ УНІВЕРСИТЕТ

з 23 по 26 липня 2019 року (за затвердженим графіком)

 

ПОРЯДОК РОБОТИ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ

 • • Понеділок-п’ятниця: 9:00 – 17:00
 • • 03 червня, 10,11 серпня: 9:00 – 18:00.

Початок занять – 1 вересня 2019р.

Форма навчання– денна

Мова навчання – українська