Regulatory support

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
 

14.Наказ ректора від 11.08.2017 р. за №729-32 “Про запровадження в освітній та інформаційний процес форм опису освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми, структурних вимог до інформаційного пакету, форм робочої навчальної програми дисципліни і форми представлення інформації про кваліфікацію науково-педагогічного працівника”з додатками (додаток 1додаток 2додаток 3додаток 4додаток 5додаток 6додаток 7) та змінами згідно Наказу ректора від 05.07.2019 за №595-32