Магістратура

«Прикладна статистика» 

магістерська програма освітньо-наукового рівня

Прикладна статистика є універсальною наукою, оскільки її методи застосовуються в усіх сферах суспільного життя: соціальній, політичній, економічній, у дослідженні бізнесових, демографічних, екологічних процесів, у державному управлінні, а також у наукових дослідженнях прикладних наук, зокрема, в медицині, біології, геології, антропології, криміналістиці.

Основними завданнями прикладної статистики є:

– науково обґрунтована організація реєстрації  масових подій, коректне збирання первинних даних;

– узагальнення і систематизація зібраної інформації;

– кількісний опис закономірностей і перевірка статистичних гіпотез;

– оцінювання існуючого стану масових явищ і процесів, а також тенденцій розвитку, побудова статистичних прогнозів;

– підготовка аналітичних звітів для обґрунтованого прийняття управлінських рішень.

У світовій практиці методи статистики розробляються не лише в рамках прикладної, а і математичної статистики. Проте, на відміну від прикладної, математична статистика не володіє значною частиною методів, без яких неможливо досліджувати, аналізувати і оцінювати масові явища і процеси в усіх сферах суспільного життя. До таких методів належать: організація збирання масових даних, їхня систематизація (зведення, групування і перегрупування), визначення узагальнюючих показників, вибірковий метод обстеження, індексний метод, аналіз сезонних і циклічних коливань тощо. Значною перевагою прикладного статистичного аналізу є  поєднання  статистико-математичного апарату із знаннями сутності конкретних явищ і процесів суспільного життя в реальному часі, розуміння їхньої природи, перебігу і причинно-наслідкових зв’язків. Саме такий  симбіоз теорії статистики і теорії суспільних процесів дозволяє лише прикладній статистиці оцінювати та аналізувати  закономірності суспільних процесів і розробляти рекомендації для прийняття ефективних управлінських рішень.

В світових освітніх  програмах «Прикладна статистика»  є однією з найпрестижніших  спеціальностей.