Ярош-Дмитренко Людмила Олексіївна

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: асистент кафедри міжнародної економіки та маркетингу

Навчання:
1999 – 2005 рр. – студентка Київського національного університету імені Тараса Шевченка, отримала диплом магістра за спеціальністю “Міжнародна економіка”
У 2005 році вступила до аспірантури Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю 08.00.02 – Світове господарство і міжнародні економічні відносини
2004-2008рр. – Інститут післядипломної освіти при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, отримала диплом спеціаліста за спеціальністю “Правознавство”

Трудова діяльність:

Квітень – листопад 2005 р. – працювала економістом в компанії ТОВ “ ЕРІДАН ”
2005 – 2009 рр. – Державне підприємство Завод 410 Цивільної авіації, відділ зовнішньоекономічних зв’язків, інженер.
З 2009 р. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, асистент кафедри Міжнародної економіки

Викладає дисципліни:
«Міжнародна економіка»
«Маркетингова цінова політика»
«Промисловий маркетинг»
«Международное ценообразование»
«Маркетингова товарна політика»
«Маркетинг»

Наукові інтереси: Міжнародна торгівля, зовнішньоекономічні відносини, проблеми підвищення конкурентоспроможності в міжнародній торгівлі

Автор понад 30 публікацій, в тому числі у фахових виданнях, серед яких:
1. Формування конкурентних переваг підприємств на міжнародних ринках / Старостіна А.О., Кравенко В.А., Ярош-Дмитренко Л.О. // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – №5(64) – К., 2012. – С. 13-18.
2. Foreign investments influence on the Ukrainian industry development / Yarosh-Dmytrenko L. // «Оценка роли экономических трансформационных процессов при формировании рыночных структур: методологический и практический аспекты»: сб. материалов междунар. научно-практ. конф. – Москва, 2013. – С. 38-40.
3. Ризики ЗЕД в процесі реалізації конкурентних переваг підприємств / Ярош-Дмитренко Л.О. // Маркетинг в Україні. – №2(77) – К., 2013. – С. 33-38.
4. Innovation Strategy of an Industrial Enterprise: Marketing Aspect / Prygara O., Yarosh-Dmitrenko L. /European Applied Sciences. – 4 (2). – Germany, 2013. – pp. 114-115.
5. Перспективы развития международных отношенийУкраины при выборе интеграционного вектора / Ярош-Дмитренко Л.А. // Михаило-Архангельскиечтения: материалы VIII международной научно-практической конференции (15 ноября 2013 г., г. Рыбница) – Рыбница: 2013. – С. 302-304
6. Методичні рекомендації до виконання випускної кваліфікаційної роботи бакалавра для студентів за напрямом підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» / Базилевич, Старостіна, Кочкіна та ін. // Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2014. – 58с.
7. Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи магістра для студентів спеціальностей 8.03050103 «Міжнародна економіка», 8.18010016 «Бізнес-адміністрування» / Базилевич, Старостіна, Кочкіна та ін. // Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2014. – 74с.
8. Міжнародна економіка: Практикум. Навчальний посібник / Старостіна, Каніщенко, Софіщенко та ін. // К.: ”НВП”Інтерсервіс”, 2015. – 416 с.

Брала участь у 9 наукових та науково-практичних міжнародних конференціях.