Старостіна Алла Олексіївна

Науковий ступінь: Доктор економічних наук

Вчене звання: Професор

Посада: Завідувач кафедри

Навчання: У 1976 р. закінчила Київський державний університет імені Т. Г. Шевченка, 1999 р. захистила докторську дисертацію.

Трудова діяльність:
З 1976 р. до 2002 р. працювала в Київському політехнічному інституті, у якому з 1993 р. по 2002 р. завідувала кафедрою промислового маркетингу.
З 2002 р. працює завідувачем кафедри міжнародної економіки економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Наукові інтереси: “Міжнародні ринкові дослідження”, “Методологія наукових досліджень”, “Промисловий маркетинг”
Створення української школи маркетингових досліджень.

Викладає курси: «Стратегічний аналіз національних та міжнародних ринків», «Методологія наукових досліджень», «Вступ до спеціальності міжнародна економіка»

Громадська діяльність: З 2006 р. очолює спеціалізовану вчену раду в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка Д 26.001.12

Присвоєне звання «Заслужений діяч науки і техніки України», почесна медаль “Відмінник Освіти”

Віце-президент Української Асоціації Маркетингу.

Основні публікації:
Автор 168 наукових і науково-методичних публікацій. З них 14 підручників і навчальних посібників, дві монографії.

Промисловий маркетинг. Теорія та господарські ситуації. (підручник) (1997 р.)
Маркетингові дослідження. Практичний аспект (монографія) (1998 р.)
Маркетинговые исследования (монографія) (2001 р.)
Маркетинг (навчальний посібник) (2003 р., 2006 р.).
Ризик-менеджмент (навчальний посібник) (2003, 2004 р.).
Промисловий маркетинг. Теорія, світовий досвід, українська практика (підручник) (2005 р.)
Старостіна А.О., Кравченко В.А. Ризик-менеджмент: теорія та практика: Навч. посіб. – К., Видавництво „Кондор”, 2009. – 220 с.
Маркетинг: теорія, світовий досвід, українська практика: Підручник / А.О. Старостіна, Н.П. Гончарова, Є.В. Крикавський та ін.; за ред. А.О. Старостиної. – К.: Знання, 2009. – 1071 с.
Старостіна А. Сутність та практичне застосування методики конструювання категоріального апарату економічної науки (на прикладі понять “глобалізація” та “підприємницький ризик”) / А.Старостіна, В.Кравченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2011. – № 128. – С. 5-10.
Старостіна А.О. Міжнародні маркетингові дослідження та управління ризиками – важливі чинники підвищення конкурентоспроможності підприємств / А.О. Старостіна, В.А. Кравченко // Теоретичні та прикладні питання економіки: Зб. наук. праць. – Вип. 26. – С. 14-27.
Старостіна А.О. Маркетингові дослідження національних і міжнародних ринків: Підручник. – К.: ТОВ «Лазарит-Поліграф», 2012 – 480 с.

Проф. Старостіна А.О. здійснила наукове редагування наступних іноземних видань:

Малхотра М.К. Маркетинговые исследования: практическое руководство. – Учебник. – 4-е изд. / под ред. А.А.Старостиной. – М., СПб., К.: Вильямс, 2007. – 1187 с.
Самуельсон П., Нордхаус В. Экономика. – Учебник. – 18-е изд. / под ред. А.А.Старостиной. – М., СПб., К.: Вильямс, 2007. – 1358 с.
Браунинг Л. Гранты и тендеры. – Монограф. / под ред. А.А.Старостиной. – М., СПб., К.: Вильямс, 2007. – 448 с.
Берквуд М. Маркетинговый план. Монограф. / под ред. А.А.Старостиной. – М., СПб., К.: Вильямс, 2007. – 352 с.
Армстронг Г., Котлер Ф. Введение в маркетинг. – Учебник. – 8-е изд. / под ред. А.А.Старостиной. – М., СПб., К.: Вильямс, 2007. – 832 с.
Джонстон М.У. Маршалл Г.У. Управление отделом продаж: планирование, организация, контроль. – Учебник. – 7-е изд. / под ред. А.А.Старостиной. – М., СПб., К.: Вильямс, 2007. – 912 с.
Холмс Э. Риск-менеджмент. Монограф. / под ред. А.А.Старостиной. – М.: Эксмо, 2007. – 350 с.