Софіщенко Ірина Ярославівна

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу

Навчання:
У 1988 р. закінчила економічний факультет КДУ ім. Т.Г. Шевченка отримала спеціальність “економіст, викладач політичної економії”. У 1993 р. захистила дисертацію на тему “Розвиток венчурного капіталу та його роль у активізації інноваційної діяльності ( на досвіді США)” та отримала науковий ступінь кандидата економічних наук. У 2003 р. отримала вчене звання доцента кафедри зовнішньоекономічної діяльності. 2006 -2008 рр. – учасник проекту London Metropolitan University «Спеціалізовані програми з питань європейської інтеграції для підвищення кваліфікації державних службовців України».

Трудова діяльність: доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу Київського національного університет імені Тараса Шевченка з 2007 р. до теперішнього часу.

Викладає курси: “Міжнародна економіка”, “Міжнародна економічна інтеграція”, “Міжнародна економічна політика та регулювання інвестиційної діяльності”, “Фінансування зовнішньоекономічної діяльності”, «Вступ до університетських студій»

Наукові інтереси: міжнародна економічна інтеграція, міжнародні інвестиції та регулювання міжнародної інвестиційної діяльності, міжнародні фінанси.

Основні наукові праці:

Розділи у колективних монографіях:
Sustainable development (Poland, Lithuania, Ukraine). Monograph. Kyiv – Kaunas – Szczecin. – К.: LAT&K, 2013. США і світ ХХІ століття. – К.: Центр вільної преси, 2012.

Навчальні посібники:
Софіщенко І.Я. Торговельно-економічні відносини між Україною та ЄС: стан та перспективи. Навч. посібник. – К.: Міленіум, 2009. – 314 с.
Робочий зошит до модуля «Торговельно-економічні відносини між Україною та ЄС» // Бояр А.О., Сиротенко Н.Г. Софіщенко І.Я. – К.: Міленіум, 2009.
Міжнародна економіка. Практикум. Навч. посібник. / Старостіна А.О. Каніщенко О.Л., Софіщенко І.Я. та ін. / За заг. редакцією проф. Старостіної А.О. – К.: НВП «Інтерсервіс», 2015.

Статті:
Софіщенко І.Я. Співробітництво Україна – ЄС: особливості сучасного етапу та можливості для територіальних адміністративних одиниць // Економічний часопис-ХХІ.– № 1-2. – 2009. – С.32-37.
Sofishchenko I. Аbout problems imbalance Ukrainian-European union economic cooperation // Europa Regionum. Tom XII. – 2009. – Szczecin, 2010. – Р.37-49.
Софіщенко І.Я. Складові фінансової стратегії країни за умов фінансової глобалізації // Актуальні проблеми теорії та практики міжнародної економіки за умов глобальних трансформацій: зб. наук. праць. – К.: ВПЦ „Київський університет”, 2010. – С.251-260.
Софіщенко І.Я. Юань і євро: перспективи у лізі міжнародних резервних валют / І.Я. Софіщенко // Вісник Національного банку України. – 2011. – № 7. – С. 50–54.
Sofishchenko I. Financial system strategic development of the economics of transition: іnternational aspects // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – Вип. 141. – 2012. – С.51-55.
Софіщенко І.Я. Проблеми інституціоналізації державного сприяння експорту //Актуальні проблеми економіки. – № 10. – 2012. – С.52-57.
Софіщенко І.Я. Теоретичні та прикладні аспекти визначення міжнародної інвестиційної конкурентоспроможності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – Вип. 8(173). – 2015. – С.32-36.