Середа Валентина Іванівна

Посада: доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Навчання:
Закінчила економічний факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка, навчалась в аспірантурі на кафедри політичної економії Київського інженерно-будівельного інституту. В 1990 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Особисте споживання як фактор економічного розвитку» у спеціалізованій вченій раді Київського державного університету імені Тараса Шевченка.

Трудова діяльність:
Має досвід роботи в консалтингових компаніях. Працювала науковим співробітником в раді з вивчення продуктивних сил України АН України. В 1998-2008 рр. працювала в Академії муніципального управління кафедри економіки, проректором з наукової роботи, деканом економічного факультету. В якості експерта співпрацювала з Програмами ПРООН в Україні «Муніципальна програма врядування та сталого розвитку» та «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». Залучалась до роботи в експертних комісіях МОН України з економіки і підприємництва та міжнародної економіки.

З 2008 р. працює на посаді доцента кафедри міжнародної економіки та маркетингу КНУ імені Тараса Шевченка.

Викладає дисципліни:
«Міжнародна економіка»
«Міжнародна торгівля»
«Сучасні стратегії міжнародного цивілізаційного розвитку»
«Міжнародний трансфер технологій»

Наукові інтереси: Теоретичні та практичні проблеми міжнародної торгівлі, європейської інтеграції, міжнародної міграції, сталого розвитку за участю громад; глобалізації.

Нагороди та відзнаки: Почесна грамота Київського міського голови (2005 р.)

Останні публікації:

Автор більш ніж 50 наукових та навчально-методичних праць.

Сталий розвиток суспільства. Навчальний посібник. Програма розвитку ООН. –К, 2007. – 392 с. Розділ 2. Роль ООН у визначенні засад сталого розвитку; Розділ 4. Збалансований суспільний розвиток України: проблеми та перспективи; Розділ 6. Соціальна мобілізація для збалансованого місцевого розвитку.
Фондовий ринок : підручник : у 2-х кн. – Кн.2. / за ред. В.Д.Базилевича. – К.: Знання, 2016. – 686 с. Розділ 33.2. Розвинені ринки та ринки, що розвиваються; Розділ 33.3. Світові та регіональні фінансові центри; 34.2. Розвинені фондові ринки Європи; 36. Основи функціонування міжнародного фондового ринку.
Міжнародна економіка: Практикум. Навч. посібник / Старостіна А.О., Каніщенко О.Л., Софіщенко І.Я. та ін. / За заг. ред. проф. Старостіної А.О. – К.: НВП «Інтерсервіс», 2015.- 416 с. – Тема 13. Європейська економічна інтеграція; Тема 19. Міжнародна міграція робочої сили.
Середа В.І., Петрушенко Ю.М., Костюченко Н.М., Смоленников Д.О. Сталий місцевий розвиток. Збірка ситуаційних вправ / за заг. Ред.. В.І.Середи. – К.: ПРООН, 2013. – 172 с.
Середа В., Мартинюк Л. Модифікація протекціоністської складової зовнішньоторговельної політики в умовах глобалізації // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2013. – № 10 (151). Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2013. – № 10 (151). – С.62-66.
Середа В. Трансформація суспільного виробництва в моделі сталого розвитку в умовах глобалізації світової економіки // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2015. – вип. 10 (163). – С.67-74.
Глобальные трансформации международной экономичес-кой системы: Кол. моногр. / Старостина А.А., Павлинов И.А., Скодорова Л.К. и др.; КНУ им. Тараса Шевченко, Приднестр. гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко, Рыбниц. филиал – Тирасполь: Изд-во Приднестр. ун-та, 2015. – 348 с. Розділ 2.1.