Пащук Лідія Віталіївна

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу

Контактна пошта: lvp.study@gmail.com

Навчання:

 • 2010: Чартерний інститут маркетингу Chartered Institute of Marketing, Великобританія (Професійний диплом з маркетингу , Professional Diploma in Marketing)
 • 2010: отримала ступінь кандидата економічних наук, КНУ ім.. Тараса Шевченка
 • 2009: Захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування системи маркетингу на підприємстві»
 • 2002– 2003: Національний технічний університет України, факультет менеджменту та маркетингу, диплом магістра маркетингу з відзнакою
 • 1998 – 2002: Національний технічний університет України, факультет менеджменту та маркетингу, диплом бакалавра економіки з відзнакою

Стажування:

 • Бельгія, Академія віртуології (Virtuology Academy) , Брюсель, Бельгія, сертифікат від 9 травня, 1-9 травня, підвищення кваліфікації в компанії, лекції, семінари, тренінги.
 • Навчальний центр Ізраїльської Агенції з міжнародного розвитку “Машав”, Міністерство іноземних справ, Хайфа, Ізраїль, 18-30 серпня 2018 року, навчальна програма “Підтримка жіночого підприємництва із залученням інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) та нетворкінгу”
 • Academic society of Michal Baludansky, Februаry 8-11, 2016, Advanced Training in the field of innovative methods and approaches in education

Трудова діяльність:

 • з 2015: доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка
 • 2011-2015: асистент кафедри міжнародної економіки та маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка
 • 2010-2011: Міжнародний інститут бізнесу, доцент
 • 2005-2010: Представництво «Агрофертанс Лтд.» (“Agrofertrans Limited”) в Україні. менеджер з проектів та розвитку
 • 2003-2005: Регіональне Представництво Світового банку в Україні, Молдові та Білорусі, асистент програм у секторі фінансів і підприємництва; сектора енергетики та інфраструктури.
 • 2001 –2003: “Торговий Дім Дукат”, Київ, Україна, маркетолог

Громадська діяльність:

 • ПРООН (2015-2019), консультант,
 • Світовий банк (2012-2013), консультант,
 • Проект Федерації Канадських Муніципалітетів «ПРОМІС» (2016-2017), консультант
 • ТОВ “Кі Фанд Менеджмент» (перейменовано у ТОВ «Юфьючер»), консультант

Викладає дисципліни:

Для ОП “Бакалавр” викладаться курси:

 • ОП “Міжнародна економіка”: Міжнародні організації; Податкова політика країн світу

Для ОП “Магістр” викладаються курси:

 • ОП “Міжнародна економіка”: Міжнародний менеджмент (українською та англійською мовами); Професійна та корпоративна етика
 • ОП “Бізнес-адміністрування”: Стратегічний аналіз національних та міжнародних ринків. Модуль 1. Ринкові дослідження (англійською мовою); Управління персоналом (англійською мовою)
 • ОП “Маркетинг”: Міжнародний менеджмент (англійською мовою); Професійна та корпоративна етика; Маркетингове планування

Наукові інтереси:

маркетинг; маркетинг неприбуткових організацій, маркетинг бізнес-асоціацій; стратегічний маркетинг; проектний менеджмент; маркетинговий менеджмент; внутрішній маркетинг; управління людськими ресурсами; малий і середній бізнес; маркетинг послуг; міжнародний менеджмент, міжнародний бізнес; інновації, стартапи.

marketing, NFPO marketing, marketing of business associations; strategic marketing; scrum, project management; agile marketing; marketing management; human resource management; smal and medium business; marketing of services; international management, international business; innovations, startups.

Публікації

Автор 60 публікацій, в тому числі в фахових виданнях

Статті у МІЖНАРОДНИХ виданнях (за останні 5 років):

 1. Пащук Л.В., Ярош-Дмитренко Л.О. Strengthening Competitiveness of Small and Medium Enterprises in Municipalities. Journal of Applied Economic Sciences, Volume XII, Issue 6(52): С.1713-1724. Режим електронного доступу до публікації: http://cesmaa.org/Extras/JAESCurrent Іноземне видання, (SCOPUS)
 2. Пащук Л.В., Булкот О.В. Managing economic effectiveness of marketing in transnational companies. Baltic Journal of Economic Studies. – Volume 3 (№2). – Riga: Izdevnieciba «Baltija Publishing». – 2017. – С. 18-25 Web of Science
 3. Пащук Л.В. Using neuromarketing to support effective marketing functions / Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky –№ 4 (2). – 2016. – С.102-105
 4. Пащук Л.В., Комендант О.В. Using merchandising to manage consumer behaviour globally/ Evropsky Chasopis Ekonomiky a Managementu. – Vol.2 Issue 1. – 2016. – С.124-129
 5. Pashchuk L.V., Domina O.M. Managing multicultural environment in international companies / L.V. Pashchuk, O.M. Domina // Innovative potential of socio-economic systems: the challenges of the global world II International scientific conference (28 December 2018) – Lisbon, Portugal: Nova University, 2018. – C.83-86

Статті у ВІТЧИЗНЯНИХ виданнях (за останні 5 років):

 1. Пащук Л.В. Marketing-Based human resource management strategy development / Л. В. Пащук // Технологічний аудит та резерви виробництва.– № 5/4 (31). –Х.: 2016. –С.33-39
 2. Пащук Л.В., Комендант О.В. Sustainable Investing Strategy as a Current Demand of the Knowledge Economy in Global Market/ Матеріали конференції // Rozwoj Gospodarki Narodovej: teoria I praktyka, Польща; Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток національної економіки: теорія і практика» (м.Івано-Франківськ), частина 2: 2015. – С. 232-234.
 3. Пащук Л.В., Гейпеле І. Особливості контролю ефективності маркетингу в міжнародних компаніях/ Матеріали конференції// Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні виклики розвитку світової економіки», КНУ імені Тараса Шевченка, 2015. – С.215-218.
 4. Пащук Л.В., Журило В.В. Напрями використання технологій нейромаркетингу у комерційній діяльності підприємств. Матеріали між. наук.-практ. конференції «Сучасні проблеми управління підприємствами в умовах глобалізації та інтернаціоналізації: теорія, практика». – О.: 2015. – С.88-91.

Навчальні підручники, посібники:

 1. Маркетинг для бізнес-асоціацій. Сучасні можливості практичного використання. Посібник з маркетингу для бізнес-асоціацій / Л. В. Пащук // К.: Міжнародний банк реконструкції та розвитку, 2013 – 48 с. (2,45 д.а.)
 2. Розвиток членської бази бізнес-об’єднань: посібник / Пащук Л.В. // – Київ: 2018 – 49 с. (2,45 д.а.) Режим електронного доступу: https://platforma-msb.org/rozvytok-chlenskoyi-bazy-biznes-obyednan-posibnyk/

Монографії, монографічні статті:

 1. Колективна монографія: The Market Strategies of Companies in the Innovative and High Technology Products Market / Пащук Л.В., Журило В.В. // Innovations in the Development of Socio-Economic Systems: Microeconomic, Macrooeconomic and Mesoeconomic Levels. – Collective Monograph. – Vol.3. Lithuania: «Izadevnieciba Baltija Publishing». – 2016. – 18 с.
 2. Колективна монографія: Глобальные трансформации международной экономической системы. Монографія / Старостіна А.О., Павлинов І.А., Кочкіна Н.Ю. та інші (всього – 14 осіб) // Тирасполь: Издательство Приднестровского университета (Молдова), 2015. – 345 c/ 26 c.

Найвизначніші конференції, круглі столи, воркшопи:

 1. 2017: Ремаркетинг, Харків
 2. 2017, 2018: Схід-Експо
 3. 2019: форум “Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху”
 4. 2019: Форум розвитку малого та середнього підприємництва