Пащук Лідія Віталіївна

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу

Навчання:
У 2003 році закінчила Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут” і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Маркетинг» та здобула кваліфікацію магістр з маркетингу. У 2009 році після навчання в аспірантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка захистила дисертацію на тему “Формування системи маркетингу персоналу на підприємстві” за спеціальністю 08.00.04 економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

У 2010 році отримала диплом Чартерного інституту маркетингу (Chartered Institute of Marketing) Великобританія, CIM Professional Diploma in Marketing.

Трудова діяльність:
Має 10-річний досвід роботи в Світовому банку, а також в міжнародних та вітчизняних компаніях. В якості маркетолога та менеджера проектів брала участь у розробці та реалізації проектів з реструктуризації підприємств, реорганізації бізнесу, стратегічного маркетингу, виведення продуктів та торгових марок на ринок, проведення досліджень вітчизняних та світових ринків.
З 2011 року працює на кафедрі міжнародної економіки та маркетингу.

Викладає дисципліни: «Міжнародний менеджмент», «Міжнародні організації», «Податкова політика країн світу», «Ринкові дослідження» (англійською мовою), «Управління персоналом (англійською мовою).

Наукові інтереси:
Міжнародний менеджмент
Маркетинговий менеджмент
Управління проектами в міжнародному середовищі
Стратегії виходу підприємств на зовнішні ринки

Автор понад 30 публікацій, в тому числі в фахових виданнях, серед яких:

Marketing of Personnel Role at the Risk Management Process / Старостина А.О., Кравченко В.А., Пащук Л.В. // Минск – 2013: Материалы V Международной заочной научно-практической конференции. – М. : Белорусский государственный университет, – 15-30 марта 2013 г., с.360-363.
Managing Stakeholders of Non-For-Profit Organisations Using Marketing Techniques in CIS Сountries Under Global Instability /Пащук Л.В., Комендант О.В. // European Applied Sciences, Germany, ISSN 2195-2183– 2013. – №6. с. 162-166.
Пащук Л.В. Маркетингові засади підвищення ефективності діяльності бізнес-асоціацій / Л.В. Пащук// Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. «Економіка». – 2013. – № 12 (153). – С.80-83.
Пащук Л.В. Контроль эффективности в маркетинговом планировании / Л.В. Пащук// Маркетинг и реклама – 2014 – №6 (213). – с. 18-22.
Пащук Л.В. Маркетинг для бізнес-асоціацій. Сучасні можливості практичного використання. Посібник з маркетингу для бізнес-асоціацій/ Пащук Л.В. // Міжнародний банк реконструкції та розвитку, 2013 – 48 с.
Пащук Л.В. Перспективні напрями використання нейромаркетингу в управлінні поведінкою споживачів / Л. В. Пащук // Маркетинг в Україні. – 2014. – № 3. – с.16-26.
Пащук Л.В. Маркетинг и стейкхолдеры неприбыльных организаций/ Л.В. Пащук// Маркетинг и реклама – 2014 – №5 (212). – с. 17-21.