Кузьома Олена Юріївна

Дата народження: 19 вересня

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу

Навчання:
У 1996 р. закінчила Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка.
З 1996 по 2000 р.– аспірант кафедри міжнародної економіки. У 2000 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Монетарні відносини в європейському економічному просторі».

Трудова діяльність:
З 1999 р. по 2006 р. працювала асистентом, з грудня 2006 р. – на посаді доцента кафедри міжнародної економіки та маркетингу Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Викладає курси:
– “Міжнародна економіка”
– Модуль “Валютна політика країн світу”
– “Світова економіка і глобалізація”

Наукові інтереси:
– розвиток міжнародних валютно-фінансових відносин;
– функціонування європейського валютного союзу;
– проблеми міжнародної економічної системи;
– глобалізація економічних відносин.

Має 40 опублікованих наукових праць, серед яких 24 наукові статті, 14 науково-методичних праць

Основні публікації:

Розділ 7. Європейська валютно-фінансова система // Міжнародна економіка: Підручник / за ред. А.П.Румянцева. – К. : Знання. – 2003, 2004, 2006.
Можливості та ризики реалізації стратегії багатовекторної інтеграції України / О.Ю. Кузьома // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Економіка. – К. : Видавн.-поліграф. центр “Київський університет”. – 2008. – Вип. 103. – С. 39-46.
Проблеми формування інформаційної економіки в Україні [Текст] / О.Ю. Кузьома, Я.Г. Мамалига // Економічна глобалізація: сучасні тенденції розвитку світового господарства : матеріали Всеукр. наук.-практичн. конференції. – К., 2009. – С. 7-16.
Можливості та загрози зовнішньоторговельного співробітництва України та ЄС у процесі його розширення [Текст] / О.Ю. Кузьома // Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія “Економіка”. – Вип. 6. – 2009. – С. 82-92.
Інтеграція країн Центральної та Східної Європи до ЄС: досвід для України [Текст] / О.Ю. Кузьома // Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія “Економіка”. – Вип. 7. – 2009. – С. 151-160.
Адаптація економіки України до вимог та правил СОТ [Текст] / О.Ю. Кузьома // Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія “Економіка”. – Вип. 8. – 2010. – С. 106-113.
Євровектор зовнішньої торгівлі України в контексті розширення ЄС [Текст] / О.Ю. Кузьома // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2007. – № 98. – С. 68?71.
Міжнародна економіка : методичні рекомендації до написання курсової роботи [Текст] / О.Ю. Кузьома, Т.В. Нагачевська – К. : Видавничо-поліграфічн. центр «Київський університет», 2012. – 36 с.
Возможности повышения конкурентоспособности малых предприятий стран СНГ на основе использования информационно-коммуникационных технологий [Текст] / Е.Ю. Кузёма // Инновации в науке: сборник статей по материалам XХV международной научно-практической конференции, 07 октября 2013 г. – Новосибирск: Изд. «СибАК», 2013. – №9. – с. 203-211. – Размещено: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://sibac.info/10549/ (РИНЦ)
Використання інформаційно-комунікаційних технологій як фактор підвищення конкурентоспроможності приватного сектора в Україні [Текст] / О.Ю. Кузьома // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2013. – Вип. 10. – С. 100-104.
Implementation of Information and Communication Technologies as a Factor of Competitiveness Growth by the Small Enterprises in cis states [Текст] / О. Кuziomа // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2013. – Вип. 11. – С. 53-56.
Глобализационные вызовы странам с переходной экономикой // Глобальные трансформации международной экономической системы [Текст] : Коллективная монография / А.А. Старостина, И.А. Павлинов, Л.К. Скодорова и др. – Тирасполь: Изд-во Приднепровского ун-та. – 2015. – С. 159-193.